Meny
per Jarle

Per Jarle Myklebust innstilt som ny ordførarakandidat

Nominasjonsnemnda i Gloppen Sp innstiller Per Jarle Myklebust som ordførarkandidat til kommunevalet neste år.

Nemnda har hatt samtalar med fleire gode kandidatar for førsteplassen. Nemnda landa på ei samrøystes innstilling.

Kandidaten som nemnda har innstilt er særs godt rusta og førebudd, både til valkamp og ordførarvervet.

Den endeleg lista blir lagt fram på nominasjonsmøtet til Gloppen Sp seinare i år.

 

Nominasjonsnemnda Gloppen Sp

v/leiar Nominasjonsnemnda Gloppen Sp

Elise Eide Dvergsdal, mob. 98651296

Ordførarkandidat Per Jarle Myklebust, mob. 48007602