Meny
2021 Veg, Kråkenes, Sogn og Fjordane

Møtekalendar og annan aktivitet 2023

Juni

2.juni - regional konferanse HAFS - Askvoll

3.juni - fylkesstyremøte Sogn og Fjordane Sp - Askvoll

8.juni - webinar om forhandlingar og konsitueringar

13.-15.juni - fylkesting Vestland - Loen 

22.juni - senterpartiet lytter i Sunnfjord 

 

August

21.august - fylkesstyremøte Sogn og Fjordane Sp - digitalt

28.august - møte i studieutvalet - Sogn og Fjordane Sp - digitalt

 

September

11.september - val - kommune og fylkesting

20.september - fylkesstyremøte Sogn og Fjordane Sp - digitalt

25.september - samstyremøte Vestland Sp - digitalt

26.september - møte i studieutvalet - Sogn og Fjordane Sp - digitalt

 

Oktober

16.oktober - fylkesstyremøte Sogn og Fjordane Sp - digitalt

17.-18.oktober - fylkesting Vestland - Bergen

 

November

13.november - fylkesstyremøte Sogn og Fjordane Sp - digitalt

14.november - samstyremøte Vestland Sp - digitalt

27.november - møte i studieutvalet - Sogn og Fjordane Sp

 

Desember

11.desember - fylkesstyremøte Sogn og Fjordane Sp - digitalt

13.-14.desember - fylkesting Vestland - Vestlandshuset i Bergen 

 

2024 

2.-3.mars - fylkesårsmøte Sogn og Fjordane Senterparti