Meny

2. Steinar Ness, Gaular

Sjølvstendig næringsdrivande.  Viktige saker er tryggleik og beredskap. Vi skapar gode lokalsamfunn over heile landet gjennom trygge rammer for kvardagslivet der folk bur.