facebook pixel
2. Steinar Ness, Gaular

2. Steinar Ness, Gaular

Sjølvstendig næringsdrivande.  Viktige saker er tryggleik og beredskap. Vi skapar gode lokalsamfunn over heile landet gjennom trygge rammer for kvardagslivet der folk bur.


11.august 2017