Meny

10 krav for en god "Grunnlov" for Vestfold og Telemark

Telemark Senterparti vil arbeide aktivt for at Vestfold og Telemark Fylke skal bli et velfungerende fylke. Det nye fylket blir større, får flere innbyggere og et større mangfold. Det vil derfor kreve mer av både politikere og administrasjon i det nye fylket -  for å lykkes med å gi et godt tjenestetilbud i hele Vestfold og Telemark. 

 

Telemark Senterparti ønsker å bidra til at innbyggerne trives i det nye fylket. Vi starter derfor en hurtig-høring for å diskutere hva som er viktigst i etableringen av det nye fylket. Alle lokallag skal i løpet av februar og mars besøkes av representanter for fylkespartiet og fylkestingsgruppa. Resultatet av disse møtene vil legge grunnlaget for Fylkestingsgruppas «Grunnlovsarbeid» i «Fellesnemnda for Vestfold og Telemark». Høringen avsluttes 22.mars, og baseres på følgende forslag: 

Vestfold og Telemark fylke:

1.  Skal ha en desentralisert skolestruktur. Alle deler av det nye fylket skal ha et godt skoletilbud i den videregående skolen. Elever skal i størst mulig grad kunne fullføre videregående utdanning uten å måtte flytte på hybel

2.  Skal ikke ha fritt skolevalg. Det nye fylket må deles inn i 3 inntaksområder: Øvre Telemark, Nedre Telemark og Vestfold.

3.  Skal utvikle Skien som fylkeshovedstad. Naturlige hovedstadsfunksjoner skal legges til Skien. Et sammenslått «Visit Vestfold og Telemark» bør ha hovedkontor i Skien.

4.  Skal prioritere vedlikehold av dårlige fylkesveier. De minst trafikkerte veiene skal også utbedres og oppgraderes.

5.  Skal sikre medbestemmelse over og tilbakeføring av kraftinntekter til de delene av det nye fylket som har kraftproduksjon. Kraftinntekter er en kompensasjon for store naturinngrep. Telemark Utviklingsfond må bestå og ha en styresammensetning som tar hensyn til dette.

6.  Skal eie – og utvikle – Telemarkskanalen. Et fylkeskommunalt eierskap er det beste eierskap. Samtidig må kanalen sikres en stabil finansiering. 

7.  Skal prioritere bruk av Regionale utviklingsmidler i næringssvake områder. Etablering av nye arbeidsplasser er en forutsetning for å utvikle hele fylket.

8.  Skal ha 2 flyplasser. Notodden lufthavn skal også utvikles, i tillegg til Torp.

9.  Bidra til at Bratsbergbanen er en del av det fremtidige tog-nettet i Norge.

10.    Skal følge opp Verdensarvstatusen med budsjettmidler slik at statusen gir økt verdiskapning i hele verdensarvregionen.