Meny

118 nye medlemmer i Telemark Sp etter nyttår!

Årsmøtet i  Telemark Senterparti er i helga avholdt på Straand hotell i Telemark. En del av årsmøtet ble avholdt sammen med Vestfold og en del hver for seg. Fylkeslaga fortsetter hver for seg, og med et overordna felles-AU for de to fylkeslaga og med to partikontor.

Det var ca 150 frammøtte delegater på felles årsmøte, og det var en aktiv forsamling. Klima og miljø var det tema som ga flest innlegg fra talerstolen. Grønne har Senterpartiet alltid vært, men nå mer enn noensinne. 

Telemark Senterparti har for 6.året på rad medlemsøkning og også i 2019 har partiet fått nærmere 115 nye medlemmer til nå. Håpet er at fylkespartiet inkludert Senterungdommen skal passere ei magisk 1000 medlemsgrense i 2019!

Telemark Senterparti vedtok følgende resolusjoner aleine, og noen sammen med Telemark Senterparti. 
De første er fra Telemark  Sp, de øvrige er fra Vestfold og Telemark Sp sammen.

1. Telemark Senterparti vil styrke de pårørende sine rettigheter

2. Tungtvannskjelleren på Rjukan må statlige finansieres for for å bevares

3. Vi trenger et sterkt men forbedret barnevern

4. Videregående skoler og psykisk helse

5. Sykehusene i Telemark trues av helseforetaksmodelen

6. Mobilfri skolehverdag

7. Beredskap nær folk

8. Domstolar Telemark

9. Med strøm skal landet bygges! (med Vestfold)

10. Grønn utvikling! (med Vestfold)

11. Flytt riksantikvaren til Vestfold og Telemark (med Vestfold)

12.  Foreldrepermisjon må sikre god omsorg for nyfødte

 

 

Styret i Telemark Senterparti det kommende arbeidsår består av: 
Fylkesleder: Olav Urbø, Tokke (ikke på valg)
1. nestleder: Åslaug Sem-Jacobsen, Notodden (gjenvalg)
2. nestleder: Heidi Herum, Bamble (ikke på valg)
Studieleder: Kari- Anne Nordbø, Nissedal (ny)
Styremedlem: Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Tinn (ikke på valg)
Styremedlem: Borgar Kaasa, Midt- Telemark (gjenvalg)
Leder av Vestfold Senterungdom: Odin Dybdahl Aarlid, Kragerø
Leder av Telemark Senterkvinner: Torunn Brukåsa Kleiva, Nome

Gruppeleder i fylkestinget: Terje Riis-Johansen, Skien

1. varamedlem: Kristian Leerstang Sørensen, Porsgrunn, ny (fast møtende)

 

Partiet vedtok også hvem som skal møte på landsmøtet til Senterpartiet på Hamar 22.-24. mars der Telemark i tillegg til faste utsendinger skal sende 4 fylkesvalgte utsendinger og 5 lokallagsutsendinger. Det blir slik sett en stor delegasjon fra Telemark på landsmøtet.

Under årsmøtemiddagen blei følgende priser utdelt:

Årets tillitsvalgte: Styret i Telemark Senterkvinner  blei årets tillitsvalgte for sitt arbeid særlig knytta til skoleringsopplegget over 4 kvelder: Politikk er gøy som blei planlagt i 2018 og har starta opp i januar 2019 med ca 40 stk på første kurskveld.

Årets lag når det gjelder verving blei Drangedal Senterparti som har verva 15 nye medlemmer i 2018 og fortsetter også den gode utviklinga også i 2019!

Årets lag når det gjelder opptur for lokallag i 2018 blei Kragerø Senterparti som har rekruttert nye medlemmer også fra andre partier, mange ungdommer og har gått fra under 20 medlemmer til nå i 2019 ca 40 medlemmer. Laget vil også få ei fyldig og sterkt kommunevalgliste og har store ambisjoner når det gjelder kommunevalget.