Meny

Åslaug Sem-Jacobsen blei Sp sitt medlem av familie-og kulturkomiteen

Mandag 2. oktober er en merkedag for meg personlig. Jeg har møtt i mitt første stortingsmøte for å sette det 162. ordentlige Storting. Det er 24 år siden Telemark Senterparti var representert på Stortinget med Terje Riis-Johansen. Det var jamen på tide! 

Etter å ha gjort det beste stortingsvalget på over 20 år var det en nesten doblet stortingsgruppe fra Senterpartiet som i dag konstituerte seg. Senterpartiets stortingsgruppe består nå av 19 representanter, ni flere enn i forrige periode.

Marit Arnstad (Nord-Trøndelag) holder frem som parlamentarisk leder i Senterpartiet. De 19 representantene for Senterpartiet vil bli sittende i følgende komiteer:  

Arbeids og sosial: Per Olaf Lundteigen
Energi og miljø: Ole André Myhrvold og Sandra Borch
Familie og kultur: Åslaug Sem-Jacobsen
Finans: Trygve S. Vedum og Sigbjørn Gjelsvik
Helse og omsorg: Kjersti Toppe
Justis: Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl
KUF: Marit Arnstad og Marit Strand
Kommunal og forvaltning: Heidi Greni og Willfred Nordlund
Kontroll og konstitusjon: Nils Bjørke
Næring: Geir Pollestad og Geir Iversen
Transport og kommunikasjon: Ivar Odnes og Siv Mossleth
Utenriks og forsvar: Liv Signe Navarsete

Familie- og kulturkomiteen sine arbeidsområder er:

Familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, kirke, tros- og livssynssamfunn, kultur og kulturminner.

Åslaug Sem-Jacobsen sier i en kommentar at ho er veldig fornøyd med komiteplasseringen, særlig hva gjelder ansvar for kultur, kulturminnevern, familie og likestilling. Hun har i hele sin journalistiske karriere vært opptatt av likestilling og kultur. – Så jeg klør i fingrene etter å komme i gang med arbeidet med å løfte kulturens plass i det offentlige – er ofte en salderingspost – og sørge for at den får virke godt i samfunnet. Og for likestilling i bredeste forstand – fra den fortsatte kampen for likestilling mellom kjønnene til alle utfordringene vi har med annerledeshet og utenforskap. 

I valgkampen vi har bak oss sa jeg på vår valgkampåpning at det var 5 saker som ble særlig viktig for med om vi ser på mine første 100 dager.

Det er å få oppløst tvangssammenslåingen med Vestfold, samt å sørge for at fylkesmannsembetet fortsetter å følge de gamle fylkesgrensene. Og den kampen er ennå ikke tapt!

Det andre er at jeg vil ta initiativ til at alle politikerne på Telemarksbenken månedlig tar et forpliktende møte der målet er å møte fylkestingspolitikere og lokalpolitikere fra Telemark - fylket de faktisk er valgt inn fra.

Det tredje jeg vil prøve å gjøre noe med - og det fort - det er de avgjørelsene som fortsatt er i spill i forhold til nærpolitireformen og alle områdene den påvirker. For noe er ikke landet helt 100% og vi KAN kanskje klare å beholde statsadvokatembetet i Telemark likevel, vi KAN kanskje sørge for at det også blir igjen krimteknikere og andre spesialfunksjoner oppover i Telemark som gjør at rettsikkerheten her i området er like stor som i Vestfold.

Det fjerde jeg vil sette fart på er å gjenåpne deler av Rjukan sjukehus slik som de har det på den veldig vellykka sjukestugu i Ål - hvor akuttberedskap er sikra og mange behandlingsformer er på plass selv om det ikke er et fullverdig sjukehus.

Det femte jeg vil kaste meg over er å bruke de neste fire årene på å skaffe vilje, viten og penger til det faktumet at det er Telemark som virkelig ER et lite stykke Norge kuturarvsmessig i reiselivssammenheng. Det er vi som kan by på alt fra skisportens vugge, vikinghistorie, den mest kjente bunads- og folketradisjonen, den vakreste kanalen, natur kjent fra nasjonalromantikken, og den viktigste industrihistorien. Vi har en mektig verdensarv! Potensialet for reiseliv er stort i Telemark OM staten også blir med og satser mye penger - som de har gjort på Vestlandet nå med å markedsføre Trolltunga og Prekestolen.

Jeg har fått oppfylt mitt ønske om å bli plassert i familie-og kulturkomiteen, som Senterpartiet ikke var representert i forrige periode. Her vil jeg få anledning til å ha direkteinnflytelse på et saksområde som har stor betydning for det fylket jeg representerer.