Meny

Åslaug Sem-Jacobsen med 6 punkter om Senterpartiets politikk

Hei, Sveinung Hesjedal
Du har i leserinnlegg stilt spørsmål direkte til meg om en del påstander du fremsetter om Senterpartiet, meg, og vår politikk. Selv om det skinner godt igjennom at du ikke ønsker at jeg skal komme inn på Stortinget fordi jeg er kritisk til den høyrepolitikken du heier på, svarer jeg deg med glede på de seks punktene dine.


1. Jeg er ikke imot kommunesammenslåing når kommunene selv vil slås sammen. Mange er både naturlige og til det beste. Men jeg er imot tvangssammenslåing. Det er udemokratisk og lite smart. Jeg er samtidig veldig klar over de negative konsekvensene det kan ha for små kommuner å slå seg sammen med store, da det har vist seg historisk å konsekvent ende med at tjenester blir flyttet fra utkanten i kommunen til sentraene. Det gjør meg trist at det nå er en del i dette landet som ikke bryr seg om distriktene lenger, men derfor større grunn til å kjempe for dem for meg.
Om Notodden ble slått sammen med Tinn, Hjartdal eller en annen kommune ville nok ikke du merket så mye til det da Notodden er den kommunen hvor det ville blitt sentralisert til. Men man ville merket det i de andre kommunene. Og jeg – til forskjell fra deg – bryr meg som fylkespolitiker om hele Telemark.
2. «Nær»politireformen har ført til sentralisering av makt, folk og ressurser til Tønsberg. Politiet selv har gang på gang fortalt både til media, til ledelsen og til meg personlig at det ikke har kommet mer operative politifolk i Telemark, men mindre. Og de tror ikke noe på at det kommer mer heller, med mindre et regjeringsskifte gir mer ressurser. Noe jeg skal jobbe for.
3. Høyre, Frp, V og KrF har jo bestemt at Vestfold og Telemark skal tvangssammenslås, noe som vil føre til at langt færre telemarkinger får politisk makt på fylkesnivå, og de fleste av de få som skal bestemme på det nivået vil komme fra Vestfold – det fylket som har flest innbyggere. Om Sp kommer i regjering så vil Telemark få tilbake sitt fylkesting og med det langt flere politikere til å jobbe for Telemark sine interesser. Så på det vise kan jeg love deg konkret at vi telemarkinger skal få mer bestemmelsesrett. Dessuten vil ikke et Sp i regjering tillate tvang overfor lokalpolitikere slik dagens regjering gjør.
4. Høyre og Frp har lagt ned Sjøheimevernet og kutter Heimevernet med 7000 soldater, fra 45 000 til 38 000. Senterpartiet vil derimot ha 50 000 HV-soldater fordi vi mener at Heimevernet må styrkes i hele landet. HV-soldater har både sivil kompetanse og militær trening, og er godt egnet for å møte mange av dagens og morgendagens trusler. Og for Telemark sin del så bør de få sitt eget HV-distrikt tilbake
5. Befolkningen i Tinn, Vinje og Tokke betaler skatt som vi andre og fortjener at de kan tas hånd om akutt i sin nærhet. Derfor vil vi i Sp innføre en Ål-modell som sikrer dette. Det betyr ikke en fullskala gjenåpning, og vil heller ikke koste mer enn ca. 20 millioner. Det skal samfunnet ta seg råd til om vi kommer i regjering, fordi det er riktig. Det riktige er også å innføre en ny finansieringsmodell for sjukehusene slik at vi i det nedprioriterte Telemark får bedre finansiering etter vårt behov enn det vi nå får med den sykehuspolitikken som føres. Da skal både sjukehuset i Notodden, Skien og Rjukan styrkes.
6. Sp vil ta hele Norge i bruk og vi vil forvalte
landet vårt og dets ressurser på best mulig vis. Det betyr å sikre at vi selv har råderetten over alle ressursene våre slik at de kan gi tilbake verdier til velferdssamfunnet vårt. Men det betyr også at vi har et ansvar for framtida og skal passe godt på ressursene våre – som fisket og miljøet i Lofoten. Det er pr. dags dato ikke tvingende nødvendig for norsk økonomi å utsette områdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljeboring, så da gjør vi selvfølgelig ikke det.
Ser at du avslutningsvis forventer at jeg som stortingsrepresentant bl.a. skal fikse at flyplassen blir reddet, at verdensarven får penger til å ruste opp Tinnosbanen til både turistattraksjon og tømmertransport, samt å opprettholde Bratsbergbanen. Vet du hva, Sveinung Hesjedal? Som notodding så kommer jeg selvfølgelig til å gjøre alt jeg kan for å lykkes med disse prosjektene. Noe annet ville vært unaturlig. Og jobbe som bare det skal jeg gjøre for alle de ambisjonene jeg har for resten av Telemark også. Og heldigvis; partiledelsen min er svert interessert i å løfte Telemark nå fordi de mener Telemark fortjener det etter at så mye er sentralisert vekk fra oss de siste fire årene. Du heier på regjeringen – på de som er skyld i at vi har mistet så mange arbeidsplasser til Vestfold, så mye ressurser og makt, og at sentraliseringsiveren deres derfor også er en trussel for høyskolen og sykehuset vårt.
For din del – som innbygger i distriktskommunen Notodden og distriktsfylket Telemark – håper jeg du mislykkes i kampen din for å beholde Høyre og Frp i regjering.
Åslaug Sem-Jacobsen,
1.-kandidat
Telemark Sp