Meny
To sentrale på Telemark Senterpartis fylkesårsmøte lørdag 17.april: Fylkesleiar Jon RIkard Kleven og partileiar Trygve Slagsvold Vedum

Program for fylkesårsmøte Telemark Senterparti

Fylkesårsmøte i Telemark Senterparti på teams og GoPlenum lørdag 17. april kl 10-17.

 Hovedinnleiar er Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum. 

Det er venta ikring 125 delegatar til fylkesårsmøtet.

Leiinga i fylkeslaget ved Jon Rikard Kleven, Åslaug Sem-Jacobsen, Olav Urbø, leiar i resolusjonskomiteen, foreslåtte møteleiarar Tor Peder Lohne og Beate Marie Dahl Eide i tillegg til Even Skårberg Aarnes og Sveinung Leikvoll og medhjelpar Lisbeth Glittum blir å finne på Bø Hotell. Årsmøtet blir streama på facebooksida til Telemark Senterparti.

 

Her er programmet:

Fylkesårsmøtet vil bli streama og folk kan følgje årsmøtet på facebooksida til Telemark Senterparti.

Partileiar Trygve Slagsvold Vedum vil gjeste årsmøtet med sin innleiing klokka 12.

Sak 8. Orientering frå stortingsarbeidet og om valgkampen 2021, ved stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen vil vi også ta før innleiinga til partileiaren dersom vi får tida til det.

SAKLISTE (med forbehold om justeringer)

Sak 1. Velkommen ved fylkesleiar Jon Rikard Kleven

Sak 2. Opprop ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll

Sak 3. Konstituering av fylkesårsmøtet

a.Vedtak om åpent eller lukka møte

b.Valg av 2 møteleiarar

c. Valg av to møtesekretærar

d. Valg av teljekorps

e. Valg av to til å underskrive protokoll

f. Forretningsorden for årsmøtet

Sak 4. Fylkesleiars tale, ved fylkesleiar Jon Rikard Kleven

Sak 5. Innleiing ved representantar frå Senterpartiet sentralt, partileiar Trygve Slagsvold Vedum

Sak 6. Generaldebatt på bakgrunn av to innleiingar.

Sak 7. Handlingsplan for 2020 og valgkampen 2021, innledning ved fylkesleder Jon Rikard Kleven og leiar av valgkamputvalget Tor Erik Baksås

Sak 8. Orientering frå stortingsarbeidet og om valgkampen 2021, ved stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen.

Sak 9. Resolusjonshandsaming,presentasjon , leiar resolusjonskomite Olav Urbø

Sak 10. Årsmelding for 2020, ved fylkesleiar Jon Rikard Kleven

Sak 11. Årsmelding frå fylkestingsgruppe Vestfold og Telemark, ved fylkesordførar Terje Riis-Johansen

Sak 12. Regnskap for 2020, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll

Sak 13. Budsjett for 2021, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll

Sak 14. Valg etter lovene, ved leder i valgkomiteen Rønnaug Woxen Thoen