Meny
Jon Rikard Kleven_kvadrat

Fylkesleders tale årsmøte Telemark Senterparti

- Regjeringa kan danse og rope floskler til de får krampe eller brekker staven. Det er ikke en floskel eller tomt slagord å si:
Vi vil ha tjenester nær folk!  slo fylkesleder Jon Rikard Kleven fast. 

- Og poenget Erna, er ikke å drikke kaffe, men å lytte til folk. Det er det kaffekoppen handler om.

Kjære Senterpartister!

Kjære Åslaug og Olav!

Vi er samlet her for å få ny regjering!

Men trenger vi det da, spør Erna Solberg.

Ja, Senterpartister, vi vil ha tjenester nær folk!

  • Floskler sier regjeringa. Floskler og tomme slagord roper Erna Solberg. Hun drar hele regjeringa med på utedans med flaggvifting. Og alle statsrådene danser og vifter med flagg og roper floskler. Kulturministeren danser så det får John Travlota i Saturday Night Fever til å blekne. Senterpartiet har tome slagord. Vi drikker også kaffe, sier Erna.

Da guttungen min skulle ta teoriprøva på moped i fjor, så måtte vi kjøre til Arendal for å ordne det. Vi bor i Vinje. Arendal trafikkstasjon måtte vi reise til for at han skulle få ta teoriprøva på moped. En prøve som tar 20 minutter på en pc. Da yngstesønnen min skulle få nytt pass i forfjor, måtte vi reise til Odda for å ordne det. Til Odda politistasjon for å få pass. Det er sånn Erna Solberg har organisert Norge. Stopp opp og tenk i 10 sekunder på det jeg sa nå. Og se for deg Norgeskartet. Man bor på et sted i Norge, også må man til Arendal for å løse en ting, og til Odda for å løse noe annet. Dette er basistjenester som Staten skal levere. Så har Erna Solberg organisert det sånn at man må til Arendal og til Odda. Når du ser for deg Norgeskartet, så tenker jeg at Senterpartiet har slagordet – «Ta hele Norge i bruk». Erna Solberg har i hvert fall fått meg til å måtte gjøre det. Tvunget meg til det. For tvang er jo regjeringen Solberg glad i. Jeg har brukt begge kyststripene av Sør-Norge for å skaffe basistjenester for ungene mine.

Det er å herje med vanlige folk. Det er noe annet Senterpartiet mener når vi sier «Ta hele Norge i bruk». Og den lille historien her – som det finnes tusenvis av – viser at «Tjenester Nær Folk!» ikke er en floskel eller et tomt slagord, men harde realiteter – tidsbruk og dieselutgifter.

Det er ikke en floskel når du må til Arendal for å ordne teoriprøve til moped, og til Odda for å få pass. Det er ikke en floskel – det er langt. En ting er at en skal ta seg fri fra jobb. En skal ta ungene ut av skolen. Bare der har du et samfunnstap. Du har en miljøkostnad og en faktisk kostnad ved å forflytte deg over hele Sør-Norge. For å skaffe en basistjeneste. Dette gjelder ikke bare meg, men alle de innbyggerne i Norge som har fått sentralisert tjenestene vekk fra seg, og som må reise langt. Og vi kan ikke ha det sånn! Vi kan ikke akseptere dette lenger! Vi må få en helt annen kurs for dette landet, der vi får slutt på sentralisering av tjenester.

Vi må få flytta tjenestene nær folk, slik at folk får løst basisbehova sine. Der de bor!

Regjeringa kan danse og rope floskler til de får krampe eller brekker staven. Det er ikke en floskel eller tomt slagord å si: Vi vil ha tjenester nær folk!  

Og poenget Erna, er ikke å drikke kaffe, men å lytte til folk. Det er det kaffekoppen handler om.

Vi må få et nytt Stortingsflertall, som danner grunnlaget for en ny regjering, som kan skape et annet Norge, der innbyggerne har tilgang til basistjenester i hele landet. Der folk bor. Senterpartiet ønsker desentralisert bosetting, vi ønsker å fordele arbeidsplasser, tjenester, makt og kapital over hele det flotte landet vårt.

Tillitsreform

Det flotte landet vårt. Norge. Norge liker vi å si er et land bygd på tillit.

MEN En stor utfordring er mangelen på tillit det lokale selvstyre møter fra sentrale myndigheter.

Regjeringa Erna Solberg snakker om innovasjon, digitalisering og effektivisering. De legger til og med inn effektivisering i kommunene sine rammer i statsbudsjettet som at kommunene har fått mer i statlige overføringer, fordi regjeringa budsjetterer med at kommunene skal effektivisere i året som kommer.

Utfordringen er jo at kommunene ikke får handlingsrom til å effektivisere. Mengden tilsyn og omfanget av rapportering, kontroll, detaljstyring og normstyring tar opp så mye av tid og ressursbruken i kommunene, at tiden og handlingsrommet til effektivisering og gode lokale løsninger blir svekket.

Bemanningsnormer er også en sykdom. Ikke nødvendigvis hver og en i seg selv, men i sum. Noen eksempler er lærernorm, barnehagenorm, krav til psykolog, administrative brannvernstillinger. Frp ønsker en bemanningsnorm i helsevesenet. Dette i sum binder opp kommunen sine ressurser slik at det ikke er lov til å komme med gode lokale løsninger og bedre tjenester til innbyggeren tilpassa de som bor i den enkelte kommune.

Ordføreren i Seljord – Beate Marie Dahl Eide sa under et innlegg på KS sin strategikonferanse nylig, at kommunene må få frihet. Slipp kommunene fri, sa ordføreren i Seljord.

Vi kan spørre

  • Er all kontrollen demokratisk?
  • Er all overstyring av kommunene fra statlige embeter demokratisk?
  • Trenger vi en Statsforvalter som overprøver lokale detaljvedtak?

Er 60 direktorater i Norge nødvendig? 60 direktorater untatt politisk styring.

Jeg tror ikke et folks lykke måles ut fra hvor mange direktorater de har. Trenger du et direktorat for å realisere deg selv.

Kommunene får ikke bedre tjenester med mer statlig detaljstyring. Gode tjenester må kommunene få utvikle på best måte hos seg. Summen av normstyring er ødeleggende for innovasjon og gode tilpassa løsninger. Alle tilsyn og omfanget av rapportering er ødeleggende for kommunal effektivisering. Kan vi slippe å rapportere på at vi har effektivisert? 

Lokalt folkestyre er noe vakkert. Dessverre er nok realiteten den

Victor Norman beskrev i en samtale med Trygve Slagsvold Vedum: «Du vet at det er ingen i departementene som egentlig har tillit til kommunene.»

Nettopp derfor må vi få en tillittsreform!

La kommunene få frihet, ikke tvang!

Kjære Telemark Senterparti

Når jeg snakker om tillitt, vil jeg takke alle de tillitsvalgte som står på i organisasjonen vår. Dere gjør oss sterke. Lokallagsledere, lokalstyrene og folkevalgte: Tusen takk for den gode og viktige jobben dere gjør.

Og tusen takk til vår Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen for den jobben du har gjort for Telemark og Senterpartiet på Stortinget. Du er synlig, tydelig og hardtarbeidende.

Jeg vil også si hvor imponert jeg er over fylkesordfører Terje Riis-Johansen som gjennom utfordrende år styrer skuta. Noen tror han er bonde. Han er kaptein! Jeg tror det er avgjørende for at vi har kommet greit ut etter tvangssammenslåingen av fylkene at det nettopp er Terje som er fylkesordfører. Det er ingen selvfølge at det fortsatt blir slik med en høyreordfører fra Vestfold som mener distrikts-Telemark bare er egna til å stå på ski i, og de videregående skolene bør være der det bor folk - og det er langs E-18. Fylkestinget i Telemark stemte mot denne tvangssammenslåingen, og jeg mener fortsatt fylkessammenslåingen var et feilgrep. Men til tross for tvang har Senterpartiet sin fylkestingsgruppe gjort en solid jobb. Tusen takk til dere.

Til slutt vil jeg takke Even og Sveinung for at de holder hjula gående hver dag, og at dere rigger oss for valgkamp. For nå blir det valgkamp.

Åslaug på tinget

Nå er det bare 5 måneder til det er Stortingsvalg. Da går vi Nordmenn til stemmeurnene. Ja, jeg bruker ordet Nordmenn.

Meningsmålingene er greie. Sett opp mot at Senterpartiet har vært på rundt 6 – 8% de siste 75 åra, så kan vi vel si at det ser greit ut nå.

Ser en på gjennomsnitt av alle nasjonale målinger til Stortingsvalg, så har Sp ligget mellom 13 og 21% de siste to åra. Jeg har sett på alle Stortingsvalga etter krigen, og SP har fått mellom 4 – 9% oppslutning ved Stortingsvalg. Det er to unntak. 1) EU valget i 1993 der vi fikk 16,8% av stemmene. 2) Stortingsvalget i 2017 der vi fikk 10,3% av stemmene. Så hva er det som er i ferd med å skje når vi nå ligger på 15-20%?

For meg ser det ut som at Senterpartiet er den tydeligste stemmen mot regjeringen Erna Solberg sin politikk. Den oppslutningen Senterpartiet har nå er et folkeengasjement mot sentraliseringa som vi ikke har sett maken til siden EU-kampen. Valget i 2017 var et resultat av det. Og det har forsterket seg dersom siste to års meningsmålinger blir omgjort til valgresultat i september. Folket er mot sentraliseringa. Og nå som under stortingsvalget i 1993 handler valg også om hva man er mot. Meningsmålingene viser at velgerne er mot regjeringens sentraliseringspolitikk, og for vår løsninger.

Folkens – vi har vind i seila! Men det skal gjøres om til et valgresultat. Den jobben skal Åslaug, Olav, Trond og Henriette gjøre. Den jobben skal alle vi som er med på dette møtet gjøre. Den jobben skal alle medlemmene av Telemark Senterparti gjøre. Sammen. Vår jobb er å vinne valget i Telemark.

Alle vi har en jobb nummer 1: Gjøre Åslaug god. Vi må sikre Åslaug Sem-Jacobsen fortsatt plass på Stortinget. Det er jobb nr. 1.

Dersom vi gjør jobben veldig godt, kan det hende at Senterpartiet får nok stemmer til at også Olav Urbø blir valgt inn på Stortinget. Men vi må ikke miste av synet jobb nr. 1.

Vi skal snakke om våre saker. Vi skal snakke om hva vi vil. Vi skal ikke snakke dritt om de andre partiene. For roter du i andre sin dritt, får du dritt på henda. Vi skal ikke snakke om hvem som skal bli Statsminister eller annen taburettdiskusjon. Vi skal snakke om sakene våre og poltikken vår, ikke om spillet som oppstår etter valget. Vi skal fortelle Telemark hvorfor Åslaug og Olav er så bra for Telemark og Norge, og hvorfor vår politikk er god og vil gi en annen kurs for Norge. Vi skal fortelle hvordan vi vil reetablere tjenester nær folk.

Vi skal nå ut i langløp med høy fart. Alle må bidra. Vi har heldigvis et tetfelt som drar - der Sveinung Leikvoll er hare. Han har drevet valgkamp siden dinosaurene gikk på jorda. Med seg i tetfeltet har han Even Skåberg Årnes, kommunikasjonsproffen som gir faglig balast og er offensiv som en ung Terje Håkonsen. Med nye løpesko - valgkampgeneral Tor Erik Baksås, som kan alle triksa i boka. Vi har erfarne fylkesordfører Terje Riis-Johansen, sittende Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen og rutinerte Olav Urbø. Dette er tetfeltet. Vi er heldige som har gode folk i tet. Hva er det jeg konkret ber om?

Nå må alle bidra. Nå må dere gjøre «det». Dere må gjøre DET. Det de ber om. Når de sier: Kragerø må gjøre «det».

Fyresdal må gjøre «det».

Vi trenger at Hjartdal gjør «det.

Da gjør dere «det».

Selv om det er kjedelig. Det passer litt dårlig. Det er litt utafor komfortsona.

Det koster litt. Det koster litt å løpe valgkamp. Men husk at de drar, og de trenger hjelp.

Jeg ber om at alle bidrar med det de blir spurt konkret om å bidra med. Jeg ber om at lokallaga motiverer seg for å ta imot oppdrag. Åslaug og Olav klarer ikke å vinne valget aleine, men de klarer det sammen med oss.

Gjør vi dette – ja da skal vi få en ny regjering. Da blir det en annen dans!

Avslutning:

Oppsummert:

  • Tjenester nær folk
  • Tillit til kommunene
  • Ny regjering

 

  • Tjenester nær folk fordi det er viktig for at folk skal kunne bo i hele landet.

 

  • Tillit til kommunene slik at de kan gjøre jobben og utvikle framtidas kommuner.

 

  • Ny regjering for en ny kurs.

Vi skal gjøre det sammen!

Takk for oppmerksomheten.