Meny

Vi har fått tilbakemelding at følgende av de sittende representantene stiller seg til disposisjon for gjenvalg:

Terje Riis-Johansen

Kathrine Kleveland

Jan Thorsen

Lise Marie Sommerstad

Anne Nora Oma Dahle

Knut Jarle Sørdalen

Beate Marie Dahl Eide

Av de sittende representanter som har sagt nei til gjenvalg i fylkespolitikken er Olav Urbø, Tokke og Heidi Herum, Bamble.

Nominasjonen går sin gang i begge fylkene og nominasjonsmøtet er beramma til lørdag 17. november kl 1200