Meny

Thomas Høiseth, Sp satte fokus på plast i kommunestyremøtet

Siljan kommune må også gjøre sitt for å redusere plastbruken og sette fokus på reduksjon av plast hos alle våre innbyggere og etablerte næringslivsdrivende. Det sa Thomas Høiseth i kommunestyremøte i Siljan.

Plast vår tids kanskje største miljøtrussel.

«Plast er et syntetisk materiale (kunststoff) som lages gjennom polymerisasjon. Plast kan formes til fibre eller i filmer, og har mange bruksområder, fra industri til hverdagslige ting som skåler eller klær. Plast ble utviklet på begynnelsen av 1900-tallet, og produksjonsmetodene bedret seg mye utover århundret, særlig etter andre verdenskrig og utviklingen av oljeindustrien (Wikipedia)».

Vår tids bruk og kast mentalitet skaper enorme avfallsmengder med plast som må håndteres, mye av dette har vi sett vi på avveie blant annet i havet, havet som er en av våre viktigste kilder til mat.

Det er faktisk ikke bare plastavfall på avveie som er den største risikoen men den plasten som du ikke kan se er minst like miljøfarlig og forurensende. Mikroplast (all plast som nedbrutt til under 5 mm store biter) er kanskje en av de største truslene. Denne plasten finner man i magen til fisk, fugl og andre dyr som enten vi spiser eller er en viktig brikke i næringskjeden.

Fugler i Nordsjøen området har den siste tiden blitt observert med 33 plastbiter i magen i snitt.

Jo lenger det får være slik jo lenger opp i næringskjeden flytter plasten seg og til slutt er det ikke bare fare for, men ganske sikkert at mat vi spiser fra det vi kjenner som rene produkter ikke lenger er så rene…..

Mikroplasten vi her snakker om kommer fra blant annet bildekk som slites, klær som vaskes, plast som nedbrytes i naturen som for eksempel kan komme fra gummigranulat som blant annet blir brukt på kunstgress baner. Med andre ord nesten alt vi foretar oss slipper mikroplast direkte eller indirekte ut i naturen.

Plast tar også utrolig lang tid og bryte ned

Fiskelina: 600 år
Plastflaska : 450 år
Tyggeummi: 5-25 år
Plastpose: 10-400 år
 

Temaet plast og hva vi kan gjøre for å redusere bruken av plast er på alles lepper for tiden.

Siljan kommune må også gjøre sitt for å redusere plastbruken og sette fokus på reduksjon av plast hos alle våre innbyggere og etablerte næringslivsdrivende. 

Vi ønsker derfor at det utredes og forberedes en sak til kommunestyret på hvordan Siljan kommune kan jobbe med dette temaet i tiden fremover.