Meny

Vestfold og Telemark Senterparti har starta program og nominasjonsarbeidet for fylkestingvalget 2019.

Per Harald Agerup fra Vestfold leder programarbeidet og Tor Erik Baksås fra Telemark leder nominasjonsarbeidet.

Nominasjonsarbeidet er alt godt i gang og det samme gjelder programarbeidet hvor en har hatt to møter allerede.

Agerup og Baksås ser fram til å starte arbeidet med å stille felles program og liste til det nye fylket. De er begge opptatt av at en finner de beste kandidatene til lista, og at Sp skal ha et program som skaper arbeidsplasser, tjenester nær folk, et levende demokrati og miljøvennlige løsninger både innen samferdsel og betydningen av å ta vare på dyrebar matjord.

Senterpartiet har ambisjoner for å søke makt i det nye fylket, og et sterkt Senterparti i Vestfold og Telemark vil være garantien for at hele det nye fylket blir tatt i bruk.

Senterpartiet skal gjennom flere høringsrunder sørge for at hele partiorganisasjonen får være aktivt med i program- og nominasjonsarbeidet. Det har også vært en kveld med høringer med ulike organisasjoner.

Fylkestingslista blir vedtatt på nominasjonsmøte 17. november 2018 og fylkestingsprogrammet blir vedtatt på et felles årsmøte for de to fylka den 1. og 2. mars 2019 på Quality Straand Hotel i Vrådal.