Meny
Dem som kommer etter oss

Innspill til distriktsmeldinga

Det er det lokale initiativet som er viktig for å få alle deler i en kommune til å vokse. Porsgrunn Sp mener de viktigste kriteriene for å få vekst i både by og bygd er:

1. Fleksibel arbeidstid og -sted

2. Stimulere til næringsutvikling

3. Ta med seg det beste både fra byer og bygder

4. Rimelige og moderne boliger for småbarnsfamilier

En aktiv helhetlig distriktspolitikk medfører utjevning og mindre forskjeller mellom befolkning i alle deler av Norge. Det gir grunnlag for økt næringsetablering, økt sysselsetting og høy attraktivitet i distrikter, byder og bydeler.   

Kulturtilbud, næringsliv og kommunikasjon på alle plan er særdeles viktig.

Attraktive arbeidsplasser først
Vi tenker at det første kriteriet for tilbakeflytting og det å bli værende i distrikt, byer av ulike størrelser og bydeler i en etableringsfase, er først og fremst tilbud om jobb som må oppfylles.

Det er oftest arbeid å få, men arbeid som tilbys i mindre byer og bygdekommuner er ofte sentrert rundt stillinger som kommunen kan tilby eller innen håndverks- og bondeyrker.

Planlegge næringsarealer og næringsstruktur slik at en kan tilby jobb til «hele» familien i et langt perspektiv er viktig, og å ha et næringsliv som etterspør den kompetansen områdets utdanningsinstitusjoner produserer.

Kommunene må selv stimulere til næringsutvikling. Høyt utdannete kvinner f.eks finnes ikke kun innenfor skole- og helsevesen. Både kvinner og menn har lyst til å bruke sin utdannelse, om det er innenfor IT, ingeniør, design eller annet.

De siste to års pandemi har vist hvor raskt arbeidslivet kan snu seg rundt ved å, i de yrker det er mulig, å jobbe fra hjemmekontor. For å kunne fortsette med å legge til rette for dette må det sikres optimalt nettilgang for alle. Det gjør at vil være mulig å bo i byer uavhengig av størrelse, avisedesliggende bydeler og bygda og likevel jobbe i mer sentrumsnære strøk. Samtidig må riksveinett og hurtigtog satses sterkt på, slik at avstanden fra by til by bygd til by minskes, da det uansett hjemmekontor vil være behov for å fysisk møte opp på arbeidsplassen.

Denne kunnskapen bør være en sterk pådriver for både by- og distriktskommuner rundt bysentrene å legge til rette for næringer som gjør at «hvem som helst» kan jobbe hjemmefra innen aktuelle næringer der det lar seg gjøre.

Attraktiv kultur for dem under 40
Den urbane kulturen, med kafeer og restauranter med «ny og hip» mat, korte avstander til aktiviteter og gode tilbud til offentlig kommunikasjon er det viktig at bydeler og bygdene rundt byene blir seg mer bevisst viktigheten av. Ikke for å bli lik bysentrene, men for å ta opp i seg det beste fra bysentrene som de unge trives så godt i og med.
Særpreg er viktig og bra, men det viser seg jo at det holder ikke med foreningslivet, de flotte turområder, alpinanlegget, korps og fotballaga for å få nok unge til å flytte tilbake og etablere seg i bydeler og distrikt.
Staten bør subsidiere transport (billig taxi der det ikke går busser/tog pr i dag), legge til rette for et attraktivt uteliv (kafeer, puber) – ikke bare når det er en festival, men generelt hele året. I sentrale deler av byer blir en godt subsidiert via adskillelig bedre veinett, tog og gode kulturtilbud.

Boliger for dem under 40
Det kan være aktuelt å bo tett, i blokker, også i avsidesliggende bydeler og i bygder. Bygge små, tette samfunn i høyden sparer natur og er klimavennlig generelt. Det må finnes rimeligere alternativer for nyetablerte i alle deler av landet. Tegne inn felles arealer for hjemmekontor, en felles kantine for blokka/-ene, en «hjemmekino» for alle beboere i grunnetasjen.
Det må legges til rette for handel, pub, konsertsted og lignende samt offentlige tjenestene som barnehager, skoler, helse og kultur i nær avstand til boligene. Erfaringer viser at bydeler med et definert sentrum er svært populære.
Leiligheter for unge i etableringsfasen kan også fint legges inn i samme bygg som andre tilbud som f.eks. aldershjem. Og hva med barnehage og skole tett på aldershjem og boligene?
 

Vekstkraft kommer nedenfra.
Det er det lokale initiativet i kommuner som er viktig for å få stedene til å vokse. Oppsummert mener vi de viktigste kriteriene, i oppsatt rekkefølge, for å få vekst i både by og bygd er:

1. Fleksibel arbeidstid og -sted

2. Stimulere til næringsutvikling

3. Ta med seg det beste både fra byer og bygder

4. Rimelige og moderne boliger for småbarnsfamilier