Meny
Tromsø

Fylkesvalgprogram for 2019-2023

TROMS OG FINNMARK – MULIGHETENES LANDSDEL

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi er opptatt av et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og for naturen og miljøet.

Vi sier et klart nei til sentraliseringen som regjeringen har forsøkt å gjennomføre på mange områder. Sp har hele veien kjempet mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, og vi vil arbeide for å få opphevet sammen‐slåingen etter stortingsvalget i 2021. Vi vil arbeide for at Finnmark og Troms skal bestå som egne valgkretser til Stortinget, som i dag. Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv i hele Troms og Finnmark. Vi vil videreutvikle et godt, like‐verdig og offentlig desentralisert tjenestetilbud, uavhengig av hvor den enkelte bor. Mer ansvar og myndighet må plasseres lokalt, der folk lever og tjenestene skal produseres. Helse, skole og velferd skal være godt utbygd.

Her kan du laste ned hele programmet vårt