Meny

Hovin

Hva vi ønsker for Hovin

 • Utvikle Hovin til ett attraktivt nærings- og boligområde
 • Fullføre mestringsboligene på Hovin
 • Fokus på trafikksikkerhet. Alle har rett på en trygg veg til skole og barnehage
 • Gatelys langs Gilmyra og Åsaringen
 • Videreutvikle oppvekstsenteret på Hovin, inkludert tilbud for ungdommen på fritiden
 • Videreutvikle Horg Bygdatun til ett enda bedre kultur og hverdagssenter
 • Hovin har kommunens råeste natur, geologi og historie. Dette vil vi løfte frem
 • Jobbe for gang og sykkelveier ned til stasjonen og langs Tømmesdalsvegen
 • Bedre kollektivtilbudet sammen med Fylkeskommunen, både buss og tog
 • Bedre pendlerparkeinger

 

 

Kandidater fra Hovin

 • Lill-Therese Varsi - 2. plass på valglista
 • Geir Tore Midttømme - 11. plass på valglista
 • Liv Iren Skåle Stø - 22. plass på valglista

Se alle våre listekandidater