Meny
Svorksjøen

Korsvegen og Gåsbakken

Hva vi ønsker for Korsvegen

 • Sikre skyteanlegget Hølonda, avtale går nå ut
 • Følge opp 708 Stranda i samarbeid med Fylkeskommunen
 • Gangveg Korsvegen, krysset prix- helsehuset
 • Opprettholde legekontoret på Hølonda helsehus
 • Styrke dagtilbud på Hølonda helsehus
 • Utvide kjøkken og lage dagcafe/bygda-kafe på Hølonda helsehus
 • Fritidsklubben Korsvegen – åpent 2 dager i uka
 • Tak over ishockeybanen Leik
 • Flerbrukshall Eid skole i forbindelse med en fremtidig ny skole
 • Mobil miljøstasjon opprettholdes
 • Asfaltere hele Bennavegen
 • Spredt boligbygging

Hva vi ønsker for Gåsbakken

 • Utbygging Gåsbakken skole
 • Skytebane og rom for andre aktiviteter i kjelleren «nye» Gåsbakken skole
 • Spredt boligbygging
 • Utrede Gang- og sykkelvei Gåsbakken; Kvile – Jåravegenkrysset, sammen med fylkeskommunen.
 • Tomteselskap/MUA lager boligområde Gåsbakken
 • Gåsbakken Bofellesskap/omsorg Gåsbakken
 • Fritidsklubb Gåsbakken
 • Minnelund Hølonda kirke

 

Kandidater fra Hølonda

 • Rune Sunnset - 3. plass på valglista
 • Ole Ingebrigt Eid- 7. plass på valglista
 • Kjell Joar Sunnset - 10. plass på valglista 
 • Trine Onsøyen - 13. plass på valglista
 • Bård Gåsbakk - 17. plass på valglista
 • Mads Blokkum - 18. plass på valglista
 • Elise Eid - 20. plass på valglista
 • Grete Beate Sunnset - 24. plass på valglista
 • Vegard Sunnset - 25. plass på valglista
 • Karen Brattli - 27. plass på valglista
 • Lars Andre Berg - 28. plass på valglista
 • Ane Grøthe - 29. plass på valglista

Se alle våre listekandidater