Meny
Kvål

Kvål

Hva vi ønsker for Kvål

  • Sikre gode boforhold øst og vest av sentrum, avhengig av sikker kryssing av jernbane
  • Flerbruksklubb - eldre og ungdomsklubb i Kvål sentrum
  • Bygge mestringsboliger på Kvål Sentrum
  • Byggeklare tomter i Vassfjellvegen
  • Jobbe for å opprettholde Kvål stasjon, med litt mer dobbeltspor
  • Snarveger for skole og fritid (Rosmælen - Stensås)
  • Videreutvikle Trehjørningen for alle aldre. «Rullatorløype»

 

 

Kandidater fra Kvål

  • Fritz Arne Haugen - Ordførerkandidat
  • Ingunn Gunnes Kregnes - 5. plass på valglista
  • Ingeborg Oddsdatter Ler - 16. plass på valglista

Se alle våre listekandidater