Meny
Flåmarka

Ler

Hva vi ønsker for Ler

 • I samarbeid med kommunen vurdere mulighetene for Frivilligsentral på Flå
 • Hjelpe ungdommen med å finne gode plasser å være på fritiden
 • Videreutvikle Ler sentrum som et sted hvor folk kan samles
 • Behovet for sykkelveg/gangfelt langs fylkesvegen i Kaldvelldalen har snart 50-års jubileum. Den har flere farlige punkter og skal dette bli noe av må det sees i sammenheng med andre infrastrukturtiltak. Drømmen er en ny veg under Våttåsen og bruke dagens veg som sykkelveg/gangveg
 • Trafikksituasjon rundt Flå skole må sikres og i alle fall ikke forverres
 • Utnytte samspillet med skole for bedre integrering
 • Etablere lokaler for arbeidsfelleskap på Ler og andre steder i kommunen
 • Etablere flere snarveger der hvor det er egnet
 • Ta vare på dyrket mark for å sikre norsk matproduksjon
 • Flå har gode muligheter for friluftsliv som må tas vare på og benyttes
 • Jobbe for å endre bomreglene for E6
 • Jobbe videre tverrpolitisk i godt samarbeid med lag og organiasjoner med å revitalisere Flå Samfunnshus til beste for bygda
 • Det blir flere eldre og Flå eldresenter må på sikt utvides for å sikre gode bofelleskap for eldre
 • Fremtidig boligbygging skal ikke være på dyrka mark. Mulighetene ligger i feltet mot Våttåsen med ankomst fra Kallveldalen

Kandidater fra Ler

 • Jon Røstum - 6. plass på valglista
 • Ketil Reitan - 9. plass på valglista
 • Rolf J. Høiseth - 12. plass på valglista
 • Ammar Al Mohammad - 19. plass på valglista

Se alle våre listekandidater