Meny
Høgsten og Litjsten på Lundamo

Lundamo

Hva vi ønsker for Lundamo

 • Gang og sykkelveg i Lundadalen
 • Utvikle flere mestringsboliger, lignende Lundebroen Borettslag
 • Brannstasjonen opprettholdes
 • Klargjøre Kjeldstad for boligbygging
 • Jobbe for flere pendlerparkeringer
 • Bedre trafikksikkerheten i Lundamo sentrum
 • Utvikle selskapet Lundemo bruk – hyttebygging og opplevelser
 • Jobbe med Fylkeskommunen for å fornyelse av Valdum bru
 • Utvikle bofellesskap ved Horg omsorgssenter
 • Sentrumsplan for Lundamo og utvikle et attraktivt sentrum i Lundamo
 • Markere den gamle pilegrimsleden fra Lundamo til Hovin
 • Tilrettelegge for næringsutvikling
 • Opprettholde Mølla
 • Støtte opp om området rundt Storvatnet
 • Opprettholde helsestasjonen

 

Kandidater fra Lundamo

 • Arild Solberg - 14. plass på valglista
 • Marit Gyllan Krogstad - 15. plass på valglista

Se alle våre listekandidater