Meny

Gode barnehager og skoler er fremtida!

Med å gi barna våre gode barnehager og skoler har vi lagt et godt grunnlag for fremtiden. Derfor bør og skal gode barnehager og skoler være en prioritert i Stjørdal kommune. Vi må være fremoverlent og ikke ligge bakpå- det har vi ikke råd til.

Senterpartiet vil jobbe for at barnehager og skoler er et sted der barn og unge blir møtt på en god måte og at det skapes arenaer for mestring, utvikling og læring i hele kommunen. Det er blant annet ønskelig å øke lærertettheten på grunnskolen med størst prioritet for 1.-4. klasse. Trivsel og trygghet er helt grunnleggende forutsetninger for læring. Et annet mål for Senterpartiet er at alle elever skal trives i skole og barnehager og at INGEN barn og unge skal oppleve mobbing. Mål som er store, men mål som aldri må vikes fra.
Som mor til tre barn er det at barna har det bra og trives på skolen ikke bare viktig for barnet selv, men for hele familien. 
 
Trivsel og trygghet handler ikke bare om personene som finnes rundt en, men hvordan forholdene er lagt til rette. Som «Hegrasbygg» tror jeg at jeg snakker for hele bygda når jeg sier at vi gleder oss skikkelig til å ta i bruk den nye barneskolen som skal stå klar for innflytting januar 2021. Det er ikke et løft bare for skolen, men for hele bygda. Det gledes også over vedtak som er gjort med tanke på rehabilitering av Hegra ungdomsskole. Begge deler er virkelig kjærkomment og viser at bygdene har sin plass i kommunen. Det er selvfølgelig like gledelig at Senterpartiet ønsker å prioritere Halsen barneskole som så absolutt er klar for å få en ny skole. Utvidelse og utvikling av både Lånke, Haraldreina og kvislabakken er også prioriterte punkter for Senterpartiet, som vil bidra for økt trivsel og læring.  
 
For å få en enda bedre skole mener Senterpartiet at økt lærertetthet på grunnskolen med størst prioritet for 1.-4. klasse er viktige tiltak. Alle elver skal ha rett til tilpasset undervisning ut fra egne forutsetninger. Senterpartiet vil også styrke PPT. Som en del av ansvaret skal det legges til rette for lavterskel ambulerende aktivitet ute på skolene. Senterpartiet er positive til å la skolene delta i nasjonale forsøk i å utvikle nye former for tilrettelegging, og alternativer til denne, for at alle skal få et enda bedre utbytte av undervisningen.
 
Det å prioritere barnehager og skoler er forebyggende arbeid!
 
Det å få være med og jobbe for disse store og viktige målene er en av grunnene til at jeg har takket ja til å stå på lista til Senterpartiet.
 
Godt valg!
 
Ny listekandidat for
Senterpartiet
Karoline Sunde Storflor