Meny

Jeg stemmer Sp!

Hvorfor skal vi som bor i sentrum stemme Senterpartiet?
Og hva gjør Senterpartiet så unikt i Stjørdal.

Senterpartiet har arbeidet for å utvikle et levende sentrum på dag- og kveldstid med næring, handel, service, kultur og opplevelser.
Dette har senterpartiet med Ivar Vigdenes i spissen ivaretatt ved å få igjennom små og store tiltak som tilsammen gir oss gode oppvekst og leve vilkår.

En viktig faktor for å trives i en kommune er et godt kulturliv. Og selv om det stormet godt rundt planleggingen av Kimen kulturhus, kan vi trygt si at dette ble en suksess.
Kimen er et hus med rom for store internasjonale konsertproduksjoner samtidig som det er rom for små lokale arrangementer.
Og at Kimen inneholder kino, kulturskole, bibliotek, ungdomsklubb og et kirkerom har vist seg å være en fantastisk miks.
Uansett når man besøker Kimen er det stor aktivitet og besøkende i alle aldre.

Som aktiv musiker og kulturengasjert Stjørdaling er jeg stolt over det huset vi har fått. Dette vil jeg påstå er et resultat av godt politisk håndverk.
Det er vel ingen tvil om at Senterpartiet var en solid aktør i prosessen for å få gjennomslag for dette huset. En prosesss som pågikk i nesten 10 år.
Senterpartiet vil også opprette et arrangementfond for arrangementer i Kimenparken for å gi garantier som muliggjør gjennomføring av større konsertarrangement i Kimenparken.
Dette vil være en viktig prosess i videreutviklingen av Stjørdal til arrangementkommune nr.1 i regionen.


Hvorfor Ivar Vigdenes som ordfører?

Vi har pr i dag en ordfører med gode visjoner, meget god økonomisk forståelse og et ufattelig pågangsmot.
I de siste årene har Ivar Vigdenes og Senterpartiet stått i bresjen for å finne midler til flere nye viktige byggeprosjekter og forskjønning av områder både i sentrum og i utkantene. Dette har vi klart helt uten eiendomsskatt.

For å oppretthold en levende og økonomisk solid kommune er det viktig at våre politikere legger til rette for et godt og voksende næringsliv. En av de gode virkemidlene for å ivareta denne veksten er å unngå eiendomsskatt. Det er vel ingen tvil om at Senterpartiet har jobbet knallhardt for å unngå dette i kommunen.

La oss fortsette denne gode driften av AS Stjørdal og opprettholde Ivar Vigdenes som ordfører ved å stemme Senterpartiet.

Listekandidat
Jan Borge Larsen.