Meny

Sp har en plan for Stjørdal!

Som tilflytter til Stjørdal opplever jeg en kommune som det er godt å bo, jobbe og leve i.

På de ti årene jeg har bodd her har det skjedd store forandringer. Vi har blant annet fått ny ungdomsskole, ett fantastisk kulturhus og nye parker og grøntareal som brukes av gammel og ung. Nå planlegges også bygging av innendørs fotballhall og basishall.


Senterpartiet sier nei til eiendomsskatt for private husholdninger og næringsliv. Stjørdal har bevist at dette går an. Dette er også ett tiltak for å tiltrekke seg nye etableringer og sikre arbeidsplasser.
Jeg stemmer Senterpartiet fordi de bygger samfunnet for folk der de bor. De er opptatt av sentrumsplanlegging og sentraliserte tjenester, samtidig som folk som bor i grendene skal ha gode kommunale tjenester. Stjørdal skal ha levende grender!


Mye av grunnen til at Stjørdal har hatt en slik positiv utvikling er kontinuitet. Helt siden 1999 har Senterpartiet hatt ordføreren med støtte fra flere av de borgerlige partiene. Jeg mener kommunevalgprogrammet til Senterpartiet i Stjørdal er den beste garantisten for at denne utviklingen fortsetter i årene som kommer.
9.september er det kommunestyre – og fylkestingsvalget i Norge. Bruk stemmeretten din!
 
 
Listekandidat for Senterpartiet
Cato Giske