Meny

Hva vil SP i Hegra

Senterpartiet har som kjerneverdi at det skal være godt å bo og leve i hele kommunen. Som fersk listekandidat er det mitt viktigste mål å bidra til at den verdien opprettholdes og utvikles.

Hegra er en stor kommunedel i utstrekning, men så er vi da heller ikke hegrasbygger alle som bor her, iallfall ikke til daglig. Selv om Hegramo har en rekke sentrums- og servicefunksjoner er de fleste som bor i bygdene rundt til vanlig færbygg, sondaling, florbygg eller skjelstadmarking, og ikke hegrasbøgg. Og selv om min eiendom har adresse i Forradalsveien bør jeg nok vokte meg for å kalle meg færbøgg!


Hegra har et mangfold som blomstrer ikke minst på sommeren. Galleri QA på Ådal i Forradal - en stor opplevelse. Metalldetektorbrødrenes sommertilbud i Den gamle skole/Hegra museum på Hegramo er et supert initiativ hvor karene i samarbeid med blant annet Hegra historielag har åpen utstilling og kaffè hver helg, og hele ni spennende og interessant foredrag utover sommeren. Sammen med Hegra festning, helleristningene, Melkebua på Kilnes, laksefiske og tur- og friluftsmulighetene borger det for mye sommertrivsel for både lokale og besøkende!


Senterpartiet ønsker å styrke en allerede god bolyst og trivsel i Hegra. Vi har derfor fokus på å videreutvikle Hegra sentrum som de siste årene har styrket seg som sentrum for alle i Hegra gjennom boligtilbudet i Skåråen, Hegrahallen, det flotte  samarbeidet om Hegra sparebank arena, satsing på ungdomsskolen og fordi SPAR er blitt den eneste butikken i Hegra.


Vi ønsker å opprettholde barnehage- og skoletilbud i alle de fire skolekretsene. Større barn bør kunne sykle sikkert til skolen. Å få etablert gang- og sykkelvei fra Skjelstadfeltet til Skjelstadmark  oppvekstsenter er derfor et viktig mål. 


Selv om vi av og til tenker at vi har utkanter i vår kommune, så er det store bildet at Stjørdal og Hegra er sentralt i Trøndelag. Man kan bo hvor som helst i kommunen og ha akseptabel arbeidsvei til nabokommunene våre. Men mange sliter fortsatt med dårlige kommunale veier og manglende eller dårlig data- og mobildekning. Senterpartiet mener dette må forbedres.


Sist, men ikke minst, bør kommunen vie Hegra festning økt oppmerksomhet som et av regionens store attraksjoner. I samarbeid med Hegra festnings venner og Forsvaret mener SP at økt kommunal innsats vil være god investering i framtida.


Godt valg!
Gunnar Børset, gårdbruker/jordskiftedommer