Meny

Jeg stemmer Senterpartiet!

Jeg stemmer på Senterpartiet fordi jeg mener at Stjørdal kommune blir drevet på en fornuftig og økonomisk forsvarlig måte.

Senterpartiet har lyktes med å beholde aktivitet og bolyst i alle deler av kommunen bl.a. ved å beholde grendeskolene. Samtidig er det lagt til rette for spredt boligbygging/grendefelt i de forskjellige deler av kommunen.
Kommunen har også lyktes med å utvikle sentrum både for beboere og næringslivet. Vi har også et rikt kulturliv med Kimen kulturhus om et fyrtårn midt i sentrum. Dette har vært en stor sukses siden det ble åpnet i 2015 og har bidratt til utviklingen av Stjørdal som by.
Alt dette uten eiendomsskatt
 
 
Jeg kommer fra Skatval og er opptatt av utviklingen her. Vi har en bra boplass med de fleste funksjoner som skal til for at Skatval skal være attraktiv å bo i. Imidlertid mangler vi bredbånd i deler av Skatval og dette må vi jobbe med for å få på plass så raskt som mulig. Det samme gjelder sammenhengende gang og sykkelforbindelse langs E6 ned til Stjørdal.
Vi har også flere flotte friluftsområder bl.a. Håmårsbukta som kommunen eier. Dette er et område som kan videreutvikles.
 
Jostein Myhr
Listekandidat SP