Meny

Vi ønsker ungdommen velkommen tilbake!

Jeg flyttet til Stjørdal da jeg var 10 år gammel. Det jeg opplevde da var at Stjørdal var en utrolig god plass å komme som tilflytter til.

En by i vekst med mange gode fritidstilbud for barn. Slik var det ikke for mamma som ikke kjente noen og somvar mellom jobber.
Dette tror jeg dessverre mange som kommer flyttende til en ny plass som voksen kjenner på.


Det jeg kjenner på nå når jeg er student er at tilbud til unge voksne kunne vært bedre - tilbud som gjør at man har lyst å flytte tilbake til Stjørdal etter endte studier.  Selvfølgelig er det viktig med god skole, næringsliv og helsetjenester osv, men for ungdom som vurderer å flytte tilbake er det også viktig med gode fritidstilbud og aktiviteter.
Jeg mener at dette er viktig for å fortsette veksten i kommunen.
 
Jeg stiller til valg som sentrumskandidat. Vi har mange gode tilbud, både i bygdene og i sentrum, men man må jobbe videre med å utvikle tilbud som kan passe for flere. I bygdene er de flinke til å inkludere. Det finnes revylag, bygdeungdomslag, bygdekvinnelag osv. Jeg savner tilsvarende inkluderende tilbud i sentrum.
Dette er tilbud som skaper samhold og inkluderer og det er noe jeg ønsker å jobbe for fremover. Stjørdal skal være en plass man skal bo og leve.
 
Det er også viktig å legge til rette for at ungdom skal komme seg inn på boligmarkedet. Tilbud som Leie- før eie er noe kommunen bør sette fokus på. Som ungdom er det svært vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Derfor er det viktig i Stjørdal å legge til rette, det er rett og slett en investering i framtida til kommunen.
 
Jeg ønsker en kommune der alle føler seg inkludert. Enten man har bodd der hele livet, kommer flyttende tilbake eller er tilflytter. Da trenger man alle typer fritidstilbud for alle aldre. Jeg er glad i Stjørdal og vil jobbe for at Stjørdal skal være en god kommune å bo og leve i for alle.
 
Nora Stein Baustad, listekandidat Stjørdal Senterparti