Meny

Senterpartiets viktigste saker

Lokalpolitikk handler om en endeløs rekke av små og konkrete saker. Lokalpolitikk handler allikevel også om noe mer

For å ta stilling i alle enkeltsakene er det viktig å ha et kompass som sier noe om i hvilken retning man ønsker. Ekstra viktig er dette i en kommune som vokser, og hvor det kommunale handlingsrommet øker år for år. Her er Senterpartiets kompass for Stjørdal:

Vi ønsker å ta hele kommunen i bruk. Vi har en grunnleggende visjon om at alle Stjørdalinger skal få bo og vokse opp i lokalsamfunn som er i vekst og i framgang. Derfor er vi opptatt av grendeskolene. Derfor er vi for spredt boligbygging. Derfor har vi sørget for- og vil vi sørge for at kommunen bidrar til å utvikle boligtilbudet over hele kommunen. Derfor vil vi trappe opp bevilgningene til vei, og fortsette utbyggingen av bredbånd.

Vi ønsker å bygge en moderne og klimavennlig by i sentrum. Derfor bygget vi Kimen. Derfor har vi vedtatt en sentrumsplan som vil fylle sentrum med handel og innbyggere. Derfor vil vi gå videre med stasjonsområdet. Derfor vil vi utvikle Halsenbanen som aktivitetspark. Derfor vil vi ha et arrangementsfond som omdanner Kimen parken til en stor utendørs konsertarena i Trøndelag. Derfor vil vi bygge et høyhus med hotell nord for Kimen.

Vi vil at våre barn skal ha gode oppvekstsvilkår. Derfor vil vi bygge en ny Halsen barneskole og restaurere Hegra ungdomsskole. Derfor vil vi gradvis utvikle og utvide SFO og Kimen sommertilbudet om sommeren. Derfor vil vi bedre skolepsykologordningene. Derfor vil vi ha prøveprosjekt med egenfinansierte skolemåltid. Derfor vil vi redusere SFO-betalingssatsene og bevege oss mot løpende inntak i barnehagene.

Vi vil at våre eldre skal ha en trygg omsorg. Derfor vil vi fullføre og bemanne opp helsehuset med en kraftig økning i korttidsplasser. Derfor vil vi bygge en demenslandsby på Fosslia. Derfor vil vi fortsatt være ledende i velferdsteknologi, hverdagsmestring og hjemmebaserte tjenester. Derfor vil vi ha aktivitører på bosentrene våre. Derfor vil vi at Stjørdal skal være en heltidskommune.

Vi vil gjøre dette uten å innføre eiendomsskatt. Derfor vil vi ha orden i økonomien og økonomistyringen. Derfor vil vi først ha pengene på konto før vi bruker de. Derfor vil vi ha egenkapital i investeringene våre slik at dette er mulig over tid.

For oss handler denne visjonen om annerledeskommunen Stjørdal. Det er kompasset vi styrer mot. Mange grep er allerede gjort, og skrittene ovenfor vil være nye grep i realiseringen av denne visjonen. Vi går til valg på «Velferd og vekst. I by og bygd. Uten eiendomsskatt».

 

For Senterpartiet,

Ivar Vigdenes, ordfører og førstekandidat

Siv Sætran, andrekandidat

Rolf Charles Berg, tredjekandidat

Dorthea Elverum, fjerdekandidat

Nils Nordbotn , femtekandidat