Meny

Stem Sp!

Det å være ung og skal stemme for første gang kan være vanskelig. Det er mange partier med lange programmer. Hva passer best for meg? hvem vil styre kommunen slik jeg ønsker det skal være å bo i den? Hva er viktig for meg?

Det å være en del av senterungdommen har gitt meg muligheten til å være med å påvirke partiet og de sakene Senterpartiet skal fremme den kommende perioden. Senterpartiet vil arbeide for at ungdomstida skal være så bra som mulig, og bidra til at den danner grunnlaget for et meningsfullt og givende liv her i Stjørdal. Noe av det senterungdommen har hovedfokus på den kommende perioden er å utvikle sentrum, slik at sentrum blir både attraktivt, levende og trygt for ungdom. Dette vil vi gjøre gjennom blant annet flere arrangementer i sentrum hvor hovedfokuset er å skape gode møteplasser for ungdom. For oss er det viktig at vi ungdommer har flere, varierte tilbud som er lett tilgjengelig. Det skal være fint å vokse opp i kommunen vår. Derfor er det viktig å tilrettelegge for innbyggerne i kommunen, hele livet. Det er viktig for Senterpartiet å utvikle et enda bedre tilbud både i barnehage, skole og eldreomsorg. Vi vil utvikle kommunen slik at det skal være god å bo her, hele livet. For å gjøre dette vil vi blant annet skape varierte boligtilbud i hele kommunen, slik at man har muligheten til å bo der man selv ønsker. For oss er det viktig å ta hele kommunen i bruk og da er det viktig å gi alle som ønsker å bo i kommunen muligheten til å etablere seg der man selv ønsker.

Anna-Marie Sletvold
Listekandidat Senterpartiet