Meny

Stjørdal som forsvarskommune

Som listekandidat for Senterpartiet og mangeårig innsatsstyrkesoldat i Heimevernet er det gledelig å se utviklingen som skjer på Værnes garnison. Etter flere år med mindre aktivitet er det endelig stor aktivitet på leiren.

Politiet har etablert seg med et helt nytt treningssenter.
Det er en større rotasjon av styrker fra US marines.
Værnes garnison er endelig betjent av en proff vakt og sikringsstyrke igjen.
Vi vet også med sikkerhet at det vil komme til flere funksjoner på Værnes.

Hvorfor er dette bra for kommunen?
Servicenæringene i Stjørdal har hatt en god vekst i omsetting knyttet til aktiviteten ved Værnes garnison. Går man tilbake i tid, eide forsvaret flere eiendommer i Stjørdal. Skulle deler av LTP (Langtidsplanen for forsvaret) bli fulgt opp, vil nok også dette bli aktuelt igjen. Da er det viktig at kommunen og forsvaret spiller på lag for å finne eiendommer til befal etc.
De siste årene har det vært en god økning av større øvelser i Trøndelag og de lokale heimevernsområdene har deltatt med stor bravur. Værnes garnison har som kjent vært en av basene under begge disse øvelsene, noe som også gav en enorm boost for det lokale næringslivet. Det er jo kanskje flere av oss som husker oppslaget med soldatene fra Nederland som var her under øvelsen Trident Juncture. De hadde glemt å pakke med seg vinterutstyr og måtte ut på de lokale sportsbutikkene for å handle seg ulltøy og annet utstyr. Dette tilfellet viser i sin helhet nødvendigheten av at NATO styrkene samles og trener sammen, spesielt her i Trøndelag hvor klimaet er hardt og uforutsigbart i vintertider.

I det siste året har vi som borgere fått erfare at svømmehallen har hatt sine utfordringer. Da dagens svømmehall stod ferdig på slutten av 70-tallet, var forsvaret med å finansiere byggingen. Kanskje dette kan være en tråd å følge, da aktiviteten på Værnes øker samtidig som en ny svømmehall står for tur.
Jeg vil jobbe for at Værnes garnison fortsatt skal være et kraftsenter for det norske forsvar.
 
Tor Helge Forbord Slind
Listekandidat Stjørdal Senterparti