Meny

Noe å leve for, noe å leve av

Lørdag kveld samlet Skatval Hornmusikklag publikum på Steinvikholmen og det varsles om en stemningsfull konsert i slottsruinene. Ikke så overraskende når det er de som er arrangører, de er gode på det! Dette var et av alle de arrangementene i helgen hvor frivillige krefter laget opplevelser til inspirasjon, engasjement og glede.  I tillegg til at dette er bra for oss er det også verdiskaping for samfunnet.

Det finnes over 100.000 frivillige lag i og foreninger i Norge.  På Stjørdal kommunes hjemmeside finner man kontaktinformasjon til rundt 700 lag og organisasjoner og det er grunn til å tro at listen ikke er utfyllende. Det er et eksempel på hvor mange muligheter for aktivitet i vår kommune som frivilligheten legger til rette for. Det skaper tilhørighet og gir grunnlag for fellesskap.


Frivillig Norge anslår verdien av frivillig arbeid i Norge til ca 125 milliarder kroner i 2014.  Det er også anslått at omfanget av frivillig arbeid utgjør ca 147 800 årsverk. Aktiviteten i lag og foreninger her hos oss bidrar til en slik verdiskaping.
Det er blant annet de frivillige idrettslagene som gjennom store investeringsløft i anlegg har bidratt til at Stjørdal er helt i toppen av tilbud på fotball baner, at vi har gode skianlegg og at det kjøres et fantastisk løypenett av skiløyper i kommunen.
Det offentlige kan aldri erstatte frivilligheten og skal heller aldri gjøre det.
Men vi kan legge til rette for den og gjennom å gjøre det bidrar vi til aktive og attraktive lokalsamfunn, enten det dreier seg om idrett, kultur eller humanitære aktiviteter.


Derfor vil vi støtte lag og foreninger med tanke på nybygg for idrett og fritidsanlegg fordi vi ser at det gir gode resultater. Derfor vil vi styrke tilskudd til turløyper og turstier i kommunen og støtte lag som bidrar til oppkjøring av skiløyper i kommunen. Derfor vil vi støtte opp om ordningen med prosjekt tilskudd til lag og foreninger som vil lage kulturtiltak.  Derfor vil vi i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner forbedre integreringen ved å koble idrett og kulturtilbud opp mot innvandrere.
Dette er investeringer i frivilligheten og frivilligheten er viktig for oss i Stjørdal!
 
Eli Arnstad
7. kandidat på kommunevalglista
Stjørdal Senterparti