Meny

Velkommen til nominasjonsmøte og årsmøte 2019!

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte og nominasjonsmøte onsdag 13. februar kl. 18.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Etter møtene blir det en bolk med programkomiteen, og diskusjon rundt politiske saker i kommunevalgprogrammet.

Stjørdal, 30.01.19

 

 

Til

Alle medlemmer i Stjørdal Senterparti og Senterungdommen

Innkalling til nominasjonsmøte og årsmøte

 

Sted:   Kommunestyresalen, Stjørdal rådhus

Tid:      Onsdag 13. februar kl. 18.00

 

Etter møtets slutt blir det en sekvens med politikk i regi av programkomiteen samt noe enkel servering.

 

Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste blir offentliggjort i god tid før selve møtet.

                           

Hilsen

Stjørdal Senterparti

 

Nominasjonsmøte Stjørdal Senterparti 13.02.19

Forslag til SAKLISTE:

1.           Åpning

2.           Godkjennelse av stemmeberettigede

3.           Godkjenning av innkalling og sakliste    

4.           Konstituering

               a.           Valg av møteleder

               b.           Valg av møtesekretær

               c.            Valg av ett tellekorps

               d.           Valg av to til å underskrive møteboka

5.           Vedtak om åpent møte

6.           Vedtak om at det skal stilles liste ved valget

7.           Behandlingsmåte ved listeoppsettet (voteringsreglement)

8.           Nominasjonskomiteens innstilling framlegges av leder i nominasjonskomiteen Ruth Øfsti

               - Ordet fritt til nominasjonskomiteens innstilling

9.           Oppsett av valgliste

10.         Valg av tillitsutvalg, tillitsvalgt og varatillitsvalgt for lista

11.         Avslutning

 

Årsmøte Stjørdal Senterparti 13.02.19

Forslag til SAKLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2: Konstituering

Valg av ordstyrer og referent

Sak 3: Melding om lagets og kommunestyregruppas virksomhet

Sak 4: Regnskap for 2018

Sak 5: Budsjett for 2019

Sak 6: Virksomhetsplan for 2019

Sak 7: Valg