Meny

Skolefritidsordningen ( SFO) i Stjørdal Kommune

Snart er feriene overfor de for de aller fleste, dermed også skolestart for alle elever i Stjørdal Kommune.

Vi bor i en flott og god kommune i vekst, dermed har flere behov for plass ved kommunens skolefritidsordninger. Stjørdal kommune har 11 kommunale skolefritidsordninger (SFO).


Her vil vi i Senterpartiet gå inn for en redusering av satsene slik at ende flere kan ha mulighet til å benytte seg av ordningen. For Senterpartiet er det viktig å ha et SFO-tilbud som alle familier har muligheter til å benytte seg av. Det finnes kommuner i Norges land der SFO- tilbud koster under 1000- lappen, her i Stjørdal ligger prisen på kr. 2416.- for en hel - plass.  (over 12 timer pr.uke) og kr. 1696,- for halv-plass (opp til 12 timer pr. uke) Senterpartiet foreslår en endring på 20% - da vil prisen for en heldagsplass i SFO komme på kr. 1932.- pr. mnd. og kr. 1357,- for en halvplass. Det kan ikke være slik at folk ikke har råd til å sende ungene på SFO. Det skal være trygt og godt for alle barn både før og etter skoletid. Mange blir nok sittende alene hjemme etter endt skoledag uten noen som helst form for aktivitet, da er det vel lett å ty til både nettbrett, mobiltelefoner, pc osv. Med på en SFO-ordning blir ungene aktivisert av kvalifiserte voksenpersoner som legger opp dagene sine på barnas premisser, slik bør det være på SFO.


SFO skal være en trygg og god opplevelse for de som benytter seg av ordningen, jeg mener sfo ikke skal være en forlengelse av skoledagen, men en arena for lek, sosial mestring, fysisk aktivitet, språktrening, spesielt for minoritetsspråklige barn.


Barna er vår fremtid, alle barn fortjener å ha det trygt og godt.


Velferd og vekst,
I by og bygd – uten eiendomsskatt
Godt Valg!


Ketil Einar Nilsen