Nær folk i hele Norge!

Trondheim Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Trondheim

06.mai 2019
Nær folk i hele Trondheim

Nær folk i hele Trondheim

Senterpartiets politikk tar utgangspunkt i nærmiljøene. Uten barnehage, skole, omsorgsordninger og et aktivt kulturliv, kan ikke lokalmiljøene leve. Senterpartiet i Trondheim vil sette livskvalitet i sentrum. Hele samfunnsplanleggingen må tilrettelegges slik at den fremmer menneskelig vekst og utvikling, og skaper gode nærmiljø og oppvekstsvilkår. Senterpartiet ønsker et aktivt og godt samarbeid med nabokommunene og regionen forøvrig.

22.april 2019
Gå med Trondheim Senterparti 1. mai 2019

Gå med Trondheim Senterparti 1. mai 2019

Senterpartiet og fagbevegelsen har felles sak i skikkelige arbeidsvilkår og et organisert arbeidsliv! Vi inviterer deg til å gå med oss i toget 1. mai!