Meny

Sæter bru - dette burde vært gjort annerledes

Sæter bru i Nordkleiva trenger sårt en opprustning, men skal dette gå på bekostning av fastboende, hytteeiere og de som ferdes innover mot Høysjøen og Malsådalen for næring og fritid?

Verdal kommune har sviktet sine innbyggere øverst i dalstrøket. Mangel på informasjon i forkant, dårlig dialog og involvering av boende i området underveis og i forkant.

Området er fylt av nydelige friluftsområder som verdalinger er vant til å bruke på denne tiden av året. Mange hytteeiere tilbringer mesteparten av sommeren inne i dette området. Ved å utsette dette ville vi gitt de muligheten til å bruke sine eiendommer på den fineste tiden av året. Fastboende som har beitenæring innover dalen blir fratatt muligheten til å ha dyr på sæter og mange har sau i dette området, som vil gå store deler av tiden uten tilsyn. Fastboende sitter med en følelse av å ikke være sett eller i varetatt når det kommer til planlegging og gjennomføring av rehabiliteringen.

Dialogen mellom kommunen og fastboende burde vært der fra planleggingsfasen.

Sikkerheten er minimal i mitt syn. Ved tidligere stenging av vei i Helgådalen ble det stasjonert en brannbil på den andre siden, noe Verdal kommune ikke har kapasitet til denne gangen i følge Ove Norstad, men erstattes av en slange. Er dette trygt nok for innbyggere og hytteeiere?

Selv har jeg vokst opp i Nordkleiva, på en gård som bruker veien til næring, og jeg er vant til å bruke den på fritiden. Jeg ser ikke utfordringen med å flytte rehabiliteringen av brua en måned eller to til sesongen er over. Dersom brua er så farlig som den blir beskrevet å være burde den kanskje allerede vært fikset?

Det må finnes en løsning som gir mulighet for midlertidig bru mens arbeidet pågår.

Kommunen burde ta lærdom av dette. Involvering og inkludering av boende i området burde ha noe å si når det kommer til stykket.


Edel Marie Einarsen
Ungdoms kandidat, Verdal Senterparti