Meny

Til Kverndalens venner: – Tusen takk!

Det blåser friskt rundt debatten om plassering av vindmølleparker for tiden. Den 1. april overleverte NVE forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. I forslaget peker NVE ut 13 områder i Norge som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land. Verdal er ikke med på det kartet, heldigvis!

Torsdag forrige uke var jeg på et møte om vindkraft ved Stiklestad Nasjonale kultursenter.

Her hadde Bjørnar Aksnes, Bjørn Ivar Gomo og Gjermund Gomo fra Kverndalens venner gode innlegg.

De har engasjert seg i saken siden 2012 da E.ON startet prosessen med konsekvensutredning og konsesjonssøknad for vindkraftverk i Verdal kommune. De har lest dokumenter og påpekt åpenbare feil og mangler.

Det er veldig bra at verdalinger bidrar til at politikere ser flere perspektiver i en sak, bidrar til å holde fokus oppe, bidrar med kunnskap, bidrar med engasjement og løfter viktige områder.

Jeg er glad i Verdal, naturen og mangfoldet, og personlig setter jeg stor pris på arbeidet Kverndalens venner har lagt ned for at vi skal få bevare uberørt natur i bygda vår. Jeg satt i kommunestyre når vindkraftsaken var til politisk behandling for fire-fem år siden.

Som politiker satte jeg stor pris på engasjementet, og at dere bidro til å belyse saken enda bedre og hjalp meg med å finne gode argumenter for å stemme NEI!

Jeg regner med at Kverndalens venner er i beredskap og mobiliserer om det blir aktuelt. Det skal jeg også. Vi kan ikke på noe vis godta at Verdalsfjella gjøres om til et industriområde.

Så igjen; Tusen takk til Kverndalens venner.


Anne Grete Valbekmo
Verdal Senterparti