Meny
Elisabeth Irgens Hokstad
Elisabeth Irgens Hokstad, 2.kandidat på fylkeslista til Vestfold Sp

#Stopp plastforurensing

#BeatPlasticPollution er temaet for markeringen av verdens miljødag 5. juni i 2023, og plastforurensning er noe vi merker mer og mer av alle sammen. Vi ser plastsøppel som flyter i naturen og på strendene, men enda skumlere er det at mikroplast finnes inne i dyr og mennesker og på de mest avsidesliggende stedene på planeten vår.

Plast er i tillegg til å forsøple miljøet vårt en stor kilde til klimagassutslipp. Plast lages av olje, produksjonen krever mye energi, ofte fra fossile kilder, og en stor andel av plasten som ikke resirkuleres brennes og slipper ut karbonet i lufta. Skal vi nå klimamålene må vi gjøre noe med dette.

Både for miljøet og for klimaet må vi redusere bruken av plast, og øke andelen som resirkuleres vesentlig. For å få til dette må politikken og vårt personlige ansvar spille på lag.

■ Vi som enkeltmennesker må bli enda flinkere til å kjøpe og forbruke mindre, gjenbruke mer og sortere avfallet bedre.

■ Produsentene av plastprodukter må ta ansvar for at produktene varer lenger, er lettere å gjenbruke og egner seg for resirkulering.

■ Alle som pakker i plastemballasje, må være bevisst på mengde og størrelse, og om det finnes alternativer i andre materialer.

■ Politikerne må lage gode systemer for avfallshåndtering i kommunene for husholdningene og bidra til gode tiltak for næringslivet.

■ Norge må jobbe internasjonalt for å dele gode løsninger, være strenge mot de som ikke tar ansvar og hjelpe de landene som trenger løsninger aller mest.

Senterpartiet har trua på at løsninger på store problemer finnes i samspillet mellom enkeltmennesker, næringsliv og politikk. Vi må alle ta ansvar i vår hverdag og på vår arbeidsplass, samtidig som forskning, utviklingsprosjekter, lovverk og politiske tiltak bidrar i riktig retning. Alt på en gang! #Stopp plastforurensing #Stopp plastforurensing

Relaterte saker

Fylkespolitikk

Fylkespolitikk

Våre fylkespolitikere

Per-Asbjørn Andvik og Elisabeth Irgens Hokstad er våre to representanter i fylkestinget 2023-2027. De har med seg Magnus Rød som første vara. Magnus møter kun når representantene har forfall.  Nye Vestfold skal bygges og våre representanter skal være med på jobben! Våre grønne verdier og vårt konstruktive syn på næringsliv skal synes i den nye fylkeskommunen.  Ta kontakt med gruppeleder dersom du har en sak som er viktig for deg, eller om du har andre ting du ønsker å diskutere. 

Per-Asbjørn Andvik er gruppeleder for Sp og kan nås på telefon: 95745114

 

Vår Stortingsrepresentant 

Kathrine Kleveland har siden 2021 representert Vestfold og Senterpartiet på Stortinget. Du kan lese mer om henne ved å klikke her.  

Vår politikk

Etter fire år, sammenslått med Telemark, skal vi nå bygge et sterkt og tydelig Vestfold. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi arbeider for et trygt samfunn der mennesker kan utvikle seg og tar ansvar for eget liv, felleskapet og naturen. Verdigrunnlaget til Senterpartiet er den kristne og humanetiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. For Senterpartiet er tre forvaltningsnivåer, der kommuner, fylkeskommuner og staten fordeler arbeidsoppgaver og samarbeider, den beste løsningen for å dekke innbyggernes behov for gode tjenester og styring av samfunnet. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er sammensatt. Fylkeskommunen er en demokratisk arena. I tillegg er fylkeskommunen forvaltningsorgan, myndighetsutøver, tjenesteleverandør og regional utviklingsaktør innen områder som areal og plan, folkehelse, klima og miljø, kultur, næring, opplæring, samferdsel og tannhelse. Flere statlige oppgaver bør desentraliseres til fylkeskommunene for å effektivisere forvaltningen og sikre at beslutninger tas med bakgrunn kunnskap om lokale forhold. Jordbruk, skogbruk og fiske og nærhet til natur, elver og kyst er blant Vestfolds sterkeste nasjonale fortrinn. Klok og bærekraftig forvaltning av naturresursene er viktig for å sikre biologisk artsmangfold, tilgang til friluftslivs- og rekreasjonsområder og for å fremme reiseliv og turisme. Men det er særlig viktig med tanke på matsikkerhet og beredskap. Bærekraftig natur- og ressursforvaltning handler helt grunnleggende om å gi folk trygghet i hverdagen.