Meny

Resolusjoner fra årsmøtet 2019

Vestfold Senterparti

Vestfold Senterparti vedtok fire resolusjoner alene og tre sammen med Telemark Senterparti på årsmøtet 01.-.02. mars 2019.

Resolusjoner kan du laste opp her

Vestfold Senterparti vedtok disse sju resjolusjoner på årsmøtet i Vrådal i Telemark 01.-02. 2019

1.Hyttebeboernes helse har sin pris, la hjemkommunen betale! 

2. Kunnskap er grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser

3. Parkeringsplasser for helse- og omsorgspersonell

4. Med strøm skal landet bygges!

5. Grønn utvikling!

6. Flytt riksantikvaren!

7. Politihøyskolen til Stavern