Meny

Kommunevalget 2023 fra en nykommer

Jeg har aldri stått på en politisk liste, men har alltid vært politisk interessert. Har gjennom tiden vært engasjert på ulike områder i nærmiljøet, i de 38 årene vi har bodd i Sande. Nå står jeg på 2. plass på Senterpartiets liste for kommunevalget 2023.

Sande har blitt en del av Holmestrand sammen med Hof.

Jeg tror ikke på at en reversering er veien å gå, men at oppgaven fremover er å få alle deler av kommunen til å fungere enda bedre sammen.  Nøkkelord er å ta hele kommunen i bruk, ivareta nærmiljøene og sikre tjenester nært folk.

 

Det ble Senterpartiet for meg fordi det står for verdier jeg kan stå inne for, og som jeg mener er viktige for Holmestrand og dets innbyggere.

  • Jeg er opptatt av oppvekst og eldreomsorg. Holmestrand skal være et godt sted å vokse opp i og bli gammel i.
  • Jeg står for å bevare skolestrukturen slik den er, og som tjener de ulike nærmiljøene godt.
  • Er også opptatt av samarbeid og en god tone til tross for ulike politiske ståsted.
  • Uten en solid kommuneøkonomi blir det vanskelig å få til ting. Så det er et område jeg ønsker å engasjere meg i.
  • Jeg har mye å lære og ønsker å være der for alle innbyggerne i kommunen, og lytte til folk og ansatte.

Viktig for demokratiet at folk orker og tør å stille opp. Det har vært mange tilfeller av både mobbing og trusler mot politikere. Dette kan oppleves skremmende og er totalt uakseptabelt. Vi har behov for flere yngre i politikken, men jeg skjønner at man ikke stiller på bakgrunn av dette.

Det sagt, så har jeg stor respekt for de som har vært med over lang tid til beste for kommunen. Alle, uavhengig av politisk tilhørighet, er jeg sikker på har et ønske om å gjøre Holmestrand til et bedre sted å komme til, og å bo i.

Til slutt vil jeg oppfordre alle, gammel som ung, å stemme den 11. september. Det er viktig for demokratiet vårt, som vi ikke må ta som en selvfølge. Man vil kanskje aldri være enig i alt et parti står for. Et godt råd er da å stemme på det man er minst uenig i.

Godt kommunevalg 2023!