Meny
Per Harald - 3

Ordførerkandidat

Navn: Per Harald Agerup 
Alder: 67 år 
Sivilstatus: Gift 
Jobb: Seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag 
Bosted: Leilighet i Holmestrand sentrum

Hvilke to temaer brenner du aller mest for i årets valgkamp – og hvorfor? 

For meg har det alltid vært viktig og ivareta naturen og den dyrka marka. Vi må sørge for ressursgrunnlag for matproduksjonen framover. Framover vil det være enda viktigere å ha fokus på klima og miljø, og at det overordnede perspektivet med en bærekraftig utvikling må ligge til grunn for alt vi gjør. Politikk dreier seg om å ivareta enkeltmennesket og gi tjenester der folk er. 

 
Senterpartiet vil ta hele kommunen i bruk og ha tjenester nær folk. Kommunen skal sørge for at alle delene av kommunen vår nyter godt av barnehager, skoler, eldreomsorg, kulturtilbud og møteplasser og en positiv utvikling i sitt nærmiljø. 

 

Selv om man er et stykke på vei,  må politikere og administrasjon - den kommende perioden, sammen få kontroll på den kommunale driften og kommuneøkonomien. Innbyggere og ansatte fortjener forutsigbarhet. 

 
Hvordan startet ditt politiske engasjement? 

Jeg ble engasjert i politikk og utviklingen i Norge ved EF-kampen i 1972. Det er viktig for meg å ta vare på norsk selvstendighet og demokrati. Det store folkelige engasjementet vi opplevde i 1972, og som gjentok seg ved folkeavstemningen i 1994 viser at det nytter å engasjere seg. Samtidig lærte jeg at det kan til tider være tøffe tak i politikken. Når vi da flyttet tilbake til Holmestrand, hadde jeg lyst til å engasjere meg lokalt og da ble Senterpartiet et naturlig valg. Så siden 1987 har jeg vært med i lokalpolitikken i ulike sammenhenger. 

 
Hva tenker du om eiendomsskatten de neste fire årene? 

Eiendomsskatten kombinert med kommunale avgifter er nå en betydelig kostnad for den enkelte innbygger. Vi må i kommende periode holde eiendomsskatten på et lavest mulig nivå med sikte på og redusere og fjerne den på sikt. Samtidig har vi store utfordringer på infrastruktur ved behov for investeringer i skole, barnehager og innenfor eldreomsorgen. Det krever stram økonomisk styring og prioriteringer.  Ved utformingen av eiendomsskatten må denne ha et vesentlig bunnfradrag slik at den sosiale profilen styrkes. 

 
Utenom politikken – hva brenner du for på fritida? 

Nå er det nok slik at med mer enn fulltidsjobb i Oslo og politikken her så blir det ikke så mye ekstra fritid.  Da blir den tilbrakt med familie, hus, hjem. Nå er vi så heldige at vi har hytte på Bjerkøya, så om sommeren og også ellers i året, tilbringes det mye tid der. Alltid noe å gjøre. Så er det en ting som er min dårlige samvittighet, og det er at jeg burde holde kroppen bedre vedlike med trim. 

 

Nevn én ting folk kanskje ikke vet om deg? 

Nå har jeg ikke mange hemmeligheter, men det er vel kanskje litt overraskende at hos oss har vi edelpapegøyen Pablo som er 24 år. Han er min kontormedarbeider, og i pandemien med mange teamsmøter, ble han intern kjendis! 

 

Hvem blir du i kommunestyret (hva slags type debattant/politiker)? 

Jeg er opptatt av resultater og ikke prat. Det er en tendens til for mange unødvendige innlegg i kommunestyret. Det er resultatene som teller. Jeg er jo glad i en debatt, men den må holdes på et saklig plan. Der har vi ikke vært flinke nok, og det har vært alt for mange personangrep og usaklige beskyldninger mot enkeltpolitikere. Vi må i alle sammenhenger huske på at det er enkeltmennesker vi i alle sammenhenger snakker om. Enkeltvedtak har alltid konsekvenser for noen av våre innbyggere. Det må vi huske på og være ydmyke for. 

 

Jeg har gjennom siste periode blitt mer opptatt av enkeltvedtak som leder av reguleringskomiteen. Det er viktig at vi behandler alle innbyggere på en rettferdig og ærlig måte i deres møte med det offentlige. 

 

Hva ville du jobbet med hvis du ikke jobbet med det du gjør i dag? 

Jeg trives godt med den jobben jeg har som er variert og interessant. Med jobben har jeg mulighet til å påvirke den nasjonale landbrukspolitikken, noe som også medfører ansvar. Jeg er glad i tall og en jobb knyttet til tallbehandling hadde nok passet meg. Imidlertid så er det nok stunder hvor jeg kunne tenke meg å ha et mer praktisk anlagt arbeid uten kontorarbeid. 

  
Hvorfor skal velgerne stemme inn deg i år?  

Vi har gode kandidater i Senterpartiet, og det viktigste for meg er at en stemmer på partiet slik at i får en god representasjon i kommunestyret. Jeg vil bidra med kunnskap og politisk erfaring. Jeg kjenner det politiske og administrative systemet og hvordan saker bør behandles og vedtas. Jeg er klar og tydelig, og står oppreist når det stormer som verst. Du får en politiker som vil ta vare på natur og miljø for kommende generasjoner. Jeg vil ha resultater og ikke tomt prat.