Meny
2022 Eliza Maria Gudem, Larvik, Vestfold
Eliza Maria Gudem, Lokallagsleder og 2.-kandidat Senterpartiet Larvik

Psykisk helse kan og bør fremmes!

Hvert år brukes det 330 milliarder kr på psykiske lidelser i Norge. Det er lett å tenke at det er bare ett veldig stort tall, men hvis vi tenker minst 1000 nye store skolebygg hvert år blir det kanskje litt mer forståelig hvor stort beløpet egentlig er? Og det som koster oss aller mest er angst og depresjon, altså det som er noe av de vanligste psykiske lidelser som i tillegg kan i stor grad forebygges. Behandlingen av psykiske lidelser er veldig dyr og gir oss ikke tilstrekkelige resultater. Det er derfor helt nødvendig å flytte fokus mot det forebyggende arbeidet og det er godt å vite at det er nettopp det som skal prioriteres fremover.

Regjeringen har i dag presentert opptrappingsplan for psykisk helse og den peker retning i psykisk helse-feltet i 10 år fremover. Det er gledelig å se at den fokuserer på HELE befolkningen og målene er klare: Flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og god hjelp skal være lett tilgjengelig der det trengs, når det trengs.

Psykisk helse er vår evne til å håndtere følelser, tenke fornuftig, styre vår atferd og opprettholde gode relasjoner til andre mennesker. Dette formes først og fremst utenfor våre felles helsetjenester og hele samfunnet må derfor bidra til at vi alle skal ha god psykisk helse.

Opptrappingsplanen tar for seg 3 fokusområder:

Helsefremmende og forebyggende – med særlig fokus på barn og unges psykisk helse, fordi vi vet at en god barndom varer hele livet! Derfor er det viktig å starte allerede i barnehagen. Våre barn trenger å lære seg å ta gode valg for egen helse, oppleve mestring og styrke selvbilde, men også håndtere motgang og belastninger. Dette er en god investering som vil kunne bidra til at flere fullfører utdanning og kommer seg i jobb. Vi vet allerede nå at det å delta i arbeidslivet er helsefremmende i seg selv! Det er derfor godt å vite at barn og unge får sørlig fokus i planen i 10 år frem.

Gode tjenester der folk bor. Målet er at alle skal ha tilgang til gode lavterskeltilbud i sin kommune. Både barn, unge og voksne etterspør hjelp som er lett tilgjengelig, hvor en ikke trenger henvisning og hvor ventetiden er kort. For å møte både dagens og fremtidens behov settes det også fokus på utvikling av gode digitale tilbud og tjenester. Det vet vi at unge mennesker etterspør og forventer allerede i dag. Det jobbes godt med dette mange steder, også i Larvik, og det blir enda mer fokus på lavterskeltilbud også fremover.

Sist men ikke minst er det godt å vite at regjeringen stanser nedbygging av spesialiserte sengeplasser og at det skal sikres døgnkapasitet som møter behovene til både barn, unge og voksne.