facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Larvik

Ledelse

Aktuelt i Larvik

22.mai 2019

Program Larvik Sp 2019-2023

To byer og mange bygder

Larvik Senterparti vil arbeide for at hele kommunen skal være et godt sted å bo, jobbe og leve. Kommunens mange sentra, store som små, må fortsatt kunne utvikle seg med nye arbeidsplasser, handel og boliger. Sp vil at lokalsentrene Svarstad, Kvelde, Helgeroa og Tjøllingvollen skal styrkes og videreutvikles. Dette vil igjen sikre tilbudet til innbyggere rundt disse.

23.januar 2019
Olav Nordheim valgt til ordførerkandiat

Olav Nordheim valgt til ordførerkandiat

Olav Nordheim er i dag en aktiv og synlig varaordfører for hele Larvik kommune, og det mener Senterpartiet han skal være i fire nye år.

Kontakt