Meny
Inhabil for en 50-øring

Inhabil for en 50-øring

De siste dagene har vi hørt om nok en statsråd som har gått av som følge av inhabilitet. Det er triste greier. Jeg skal ikke dømme personen nå, alle kan gjøre feil, men det er ingen tvil om at dette er «gift» for demokratiet og at det øker politikerforakten. Dette har skjedd på regjeringsnivå, og en kan spørre seg hvordan det er i vår lokalpolitiske «andedam».

 

2022 Sommerstemning, strandnellik

Viktig solcellesatsing

Avtalen om revidert nasjonalbudsjett for Norge som er inngått mellom Regjeringen og SV inneholder en rekke punkter om solcelleanlegg. Det er veldig bra at vi nå skal utnytte dette potensialet beder. Vi får stadig flere biler, maskiner og utstyr som bruker strøm, og stadig flere varme år med tørke eller annet ekstremvær minner oss på at vi må få ned bruken av fossile energikilder. Ved å utnytte solenergien bedre kan vi spare vann i magasinene på dagtid når solcellene går. Da blir dammene på fjellet enda bedre «batterier» en de er i dag.

Vi trenger en god start for Vestfold!

Vi trenger en god start for Vestfold!

Da statsbudsjettet ble lagt fram før jul var det stor usikkerhet i norsk økonomi, og mange trodde at arbeidsledigheten ville stige. Regjeringen la fram et stramt budsjett for å roe økonomien, men var tidlig ute med å si at kostnadstallene som lå til grunn for budsjettet var lave og kom til å bli justert for.

Verdensdagen for flyktninger

Verdensdagen for flyktninger

Ifølge FN var det I mai 2023 anslått at mer enn 110 millioner mennesker er på flukt i verden på grunn av forfølgelse, konflikt, vold, klimakriser eller menneskerettsbrudd. 62,5 millioner av disse, er internt fordrevne i sine egne land mens 52 % av alle flyktninger kommer i dag fra 3 land: 6,5 millioner fra Syria, 5,7 millioner fra Ukraina og like mange fra Afghanistan.
I dag, 20 juni markeres den internasjonale dagen for flyktninger.

2022 Eliza Maria Gudem, Larvik, Vestfold

Psykisk helse kan og bør fremmes!

Hvert år brukes det 330 milliarder kr på psykiske lidelser i Norge. Det er lett å tenke at det er bare ett veldig stort tall, men hvis vi tenker minst 1000 nye store skolebygg hvert år blir det kanskje litt mer forståelig hvor stort beløpet egentlig er? Og det som koster oss aller mest er angst og depresjon, altså det som er noe av de vanligste psykiske lidelser som i tillegg kan i stor grad forebygges. Behandlingen av psykiske lidelser er veldig dyr og gir oss ikke tilstrekkelige resultater. Det er derfor helt nødvendig å flytte fokus mot det forebyggende arbeidet og det er godt å vite at det er nettopp det som skal prioriteres fremover.

Carl Nesjar, en æresborger av Larvik

Carl Nesjar, en æresborger av Larvik

Vår internasjonalt mest kjente kunstner fra Larvik, Carl Nesjar, ble født for nøyaktig hundre år siden den 6. juli 1920.

Med respekt og ærbødighet for mennesket og kunstneren Carl Nesjar flagges det på alle kommunale flaggstenger i dag.

Senterpartiet markerer miljødagen

Senterpartiet markerer miljødagen

Verdens miljødag,5.juni, har vært markert i mange år. I Senterpartiet har vi brukt denne anledningen til å sette fokus på miljøutfordringer og til å samle inn penger til et internasjonalt miljø- og solidaritetsprosjekt ved å selge blomster eller granplanter.

I år blir aksjonen mer digital, men ikke mindre viktig.

Olav Nordheim valgt til ordførerkandiat

Olav Nordheim valgt til ordførerkandiat

Olav Nordheim er i dag en aktiv og synlig varaordfører for hele Larvik kommune, og det mener Senterpartiet han skal være i fire nye år.