Meny
6781af5e-360c-4b46-92dd-166dee001481
Eliza Maria Gudem, Lokallagsleder og 2.-kandidat, Larvik Sp

Verdensdagen for flyktninger

Ifølge FN var det I mai 2023 anslått at mer enn 110 millioner mennesker er på flukt i verden på grunn av forfølgelse, konflikt, vold, klimakriser eller menneskerettsbrudd. 62,5 millioner av disse, er internt fordrevne i sine egne land mens 52 % av alle flyktninger kommer i dag fra 3 land: 6,5 millioner fra Syria, 5,7 millioner fra Ukraina og like mange fra Afghanistan.
I dag, 20 juni markeres den internasjonale dagen for flyktninger.

Vi kan ikke glemme at det finnes mennesker som ikke har det bra der de bor, som opplever krig, vold eller forfølgelse. Mange av disse velger å flykte, familier blir splittet og flere må ta farvel med sine nærmeste. En pappa eller mamma sender familien sin ut av landet, for selv å bli igjen og kjempe for frihet i håp om å kunne bygge opp igjen, det livet de hadde fra før. De vet ikke når, hvor, og om de i det hele tatt kommer til å se hverandre igjen. Kommer de til å klare seg på veien og i det nye landet? Hvor skal de sove i natt? Blir de trygge? Finner de tak over hodet og mat? Litt varme?

I Norge har vi klart å ta imot og bosette 31000 flyktninger i 2022 og i 2023 er det estimert behov for å bosette 38000 flyktninger. Det er kanskje ikke så veldig mye når vi leser de store tall, men hvis alle land tar imot noen, vil vi klare dette sammen.

Jeg er glad for at Norge klarer å bosette mange og jobber samtidig for at disse skal kunne oppleve inkludering og føle seg ivaretatt på alle mulige måter. Det er godt å se at det offentlige stiller opp i hver enkel kommune, men det er enda bedre å se hvordan både frivillige organisasjoner og enkeltpersoner stiller opp for dem som trenger det! Det er mange gode innbyggere også i vår kommune som bryr seg om våre nye naboer, som bidrar med både praktiske løsninger, informasjon og ren hjertevarme i hverdagen! Det kan være deg og meg som trenger hjelp en gang, og da håper jeg at andre vil stille opp for oss, akkurat som vi stiller opp for andre i dag! Kan du og jeg tenke litt ekstra i dag på hvordan vi kan bidra også fremover? Invitere den nye naboen på en kopp kaffe? Bli litt kjent? Vi har så mye å lære av hverandre!

Det er i dag en god grunn til å være stolt innbygger i en kommune hvor flyktninger blir tatt vare på! Og du og jeg kan bidra!