Meny
Elisabeth 5

Vi trenger en god start for Vestfold!

Elisabeth Irgens Hokstad, 2.-kandidat på fylkestingslista for Vestfold

Da statsbudsjettet ble lagt fram før jul var det stor usikkerhet i norsk økonomi, og mange trodde at arbeidsledigheten ville stige. Regjeringen la fram et stramt budsjett for å roe økonomien, men var tidlig ute med å si at kostnadstallene som lå til grunn for budsjettet var lave og kom til å bli justert for.

Nå i juni har man revidert budsjettet. Et av hovedmålene har vært å opprettholde tjenestenivået i offentlige virksomheter. Vi skal ha så mye helsetjenester, politi, barnevern, veier, forsvar og annet som det var planlagt selv om kostnadene har økt. Da må budsjettene øke. Dette kan vi gjøre fordi vi ser at arbeidsledigheten fremdeles er lav, mange flere er i jobb og store deler av næringslivet klarer seg greit.

I denne situasjonen vil Høyre vise at de kan redusere økningen med noen prosent, ved å gi Vestfold og andre fylker et mye dårligere budsjett. De fjerner all støtte til oppløsing av fylkeskommunen, kutter 1 milliard i priskompensasjonen og 100 millioner tas fra økningen i frie midler til fylkene. Dette ville fått som konsekvens at de videregående skolene måtte redusert sitt tilbud allerede til høsten og enda dårligere vedlikehold på fylkesveier over hele landet.

I tillegg vil Høyre avvikle ordningen med billigere tannhelsebehandling for unge mellom 21–24 år. Regjeringen har foreslått at unge i denne aldersgruppen skal få en rabatt på 75 prosent i offentlig tannhelse. Det er positivt for forebygging og tidlig behandling, samtidig som det gir mer trygghet til en gruppe som ofte har svak økonomi.

Vi i Vestfold Senterparti tror ikke at verken videregåendeskoler, veier, sykehus eller forsvaret blir bedre av å få mindre penger. Vi tro på gode ledere som får ansvar og tillit til å styre sine enheter og lokale folkevalgte som kjenner forholdene og folkene. Vi ønsker at Vestfold fylkeskommunen skal få en god start, uten store kutt i økonomien, slik at vi kan fortsette den driften som er i vår del av fylket nå, og videreutvikle den til det beste for innbyggerne.