Meny
2022 Sommerstemning, strandnellik
Ordførerkandidat, Knut Olav Omholt, Sp og 2. kandidat på fylkestingslista, Elisabeth Irgens Hokstad, Sp

Viktig solcellesatsing

Avtalen om revidert nasjonalbudsjett for Norge som er inngått mellom Regjeringen og SV inneholder en rekke punkter om solcelleanlegg. Det er veldig bra at vi nå skal utnytte dette potensialet beder. Vi får stadig flere biler, maskiner og utstyr som bruker strøm, og stadig flere varme år med tørke eller annet ekstremvær minner oss på at vi må få ned bruken av fossile energikilder. Ved å utnytte solenergien bedre kan vi spare vann i magasinene på dagtid når solcellene går. Da blir dammene på fjellet enda bedre «batterier» en de er i dag.

Nye statlige bygg skal nå ha solceller eller annen lokalprodusert energi. Dette bør etter vår mening gjelde for alle offentlige bygg, og utvides til også eldre bygg der det er mulig.

Ukontroversielle områder for solcelleparker, som nedlagte industriområder, steinbrudd eller lignende skal nå kunne avgjøres i kommunene, noe som gjør at vi raskere kan komme i gang med etablering og strømproduksjon. For oss i Senterpartiet er det viktig at dette ikke gjøres på matproduserende arealer, men det er allikevel nok av steder med gode solforhold å ta av.

Budsjettavtalen innebærer også at alle store næringsbygg, utenom landbruk, skal få krav om solcelleanlegg. Det er også en god mulighet for å få opp energiproduksjonen på en måte som ikke skaper store konflikter. Med gode finansieringsordninger og tilpassede strømavtaler kunne etter vår mening mange låver og fjøs også vært med i dette kravet, men et låvetak kan produsere mye mer strøm enn sikringer og strømnett har kapasitet til å håndtere. Utbyggingen av denne teknologien gjør derfor at vi må tenke nytt rundt hvor man oppgraderer strømnettet og hvordan linjene kan kobles inn og ut ved strømbrudd. Det er mye fornuft i å produsere strøm også helt ytterst på strømlinjene.

Mai og juni i år har vært bedre måneder for å produsere strøm enn korn, mye sol og lite regn gjør hverdagen som bonde usikker. Da må vi bidra med nye løsninger både som privatpersoner og som politikere, og vi har begge investert i solceller på egne låvetak. At Sp, Ap og SV nå viser tydelig satsing på solceller er et skritt i riktig retning.