Meny
Gruppeleder Tønsberg Sp Steinar Solum

Endelig hel hall på Barkåker!

Steinar Solum, varaordfører og gruppeleder, Tønsberg Senterparti

Tønsberg Senterparti har gjennom flere tiår arbeidet for utvidelse av halv hall til hel hall på Barkåker. Vi har programfestet dette siden 2003. Det var derfor svært gledelig at Senterpartiet og resten av posisjonen fikk dette inn i «Anleggsplanen for 2021 – 2024».

Arbeidet med prosjektering er nå igangsatt, med forventet ferdigstillelse høsten 2024. Dette er svært viktig for utviklingen av Barkåkersamfunnet, samt at hel hall vil redusere presset på de andre idrettshallene i kommunen vår.

Vi ser også for oss at det legges til rette for noe ny boligbygging i nærområdet. Ett alternativ kan være at nye boliger får utkjøring til Barkåkerveien, som igjen åpner for ny vei til den nye hallen. Dette vil samtidig bety mindre trafikk på Nyveien, noe som vil redusere ulykkesrisikoen for barn og andre myke trafikanter.

Nye boliger vil sikre drift og rekruttering til barnehage, skole, idrett- og foreningsliv. Gratulerer!