Meny
2020 Turistbåten DS Kysten, Tønsberg, Vestfold

Sjøfartsbyen Tønsberg - nå og i fremtiden

«Hele Tønsberg» er en av parolene for partiet vårt.

Enda bedre helse- og omsorgstjenester nær folk!

Enda bedre helse- og omsorgstjenester nær folk!

De som trenger det skal få institusjonsplass i våre kommunale helse- og omsorgstjenester! Derfor vil regjeringen sette av 3 milliarder kroner til 1500 nye sykehjemsplasser. Regjeringen lover også et løft for de som jobber i eldreomsorgen. Dette gir trygghet for eldre og pårørende over hele landet.

Tønsbergskolenes framtid

Tønsbergskolenes framtid

Sommeren er for alvor over, og det er i disse dager skolestart for Tønsbergskolene. Mange spente barn og unge skal tilbake til skolehverdagen; mange for første gang.

Endelig hel hall på Barkåker!

Endelig hel hall på Barkåker!

Tønsberg Senterparti har gjennom flere tiår arbeidet for utvidelse av halv hall til hel hall på Barkåker. Vi har programfestet dette siden 2003. Det var derfor svært gledelig at Senterpartiet og resten av posisjonen fikk dette inn i «Anleggsplanen for 2021 – 2024».

Vi trenger flere varme hender

Vi trenger flere varme hender

Vi har vel alle sett NRKS to Brennpunkt-dokumentarer om sårbare eldre i vinter. Eldre som ikke får oppfølging. Dette gjør vondt å se. Alle skal kjenne trygghet for hjelp, når helsen svikter.

Tid for å fylle skolesekken

Tid for å fylle skolesekken

Sørg for at den rommer et sunt og godt skolemåltid, et «Hei» til alle du møter, en vennlig innstilling og tanker om hva som gjør deg motivert.

Vil ramme fremtidig satsing på idrett og kulturliv

Vil ramme fremtidig satsing på idrett og kulturliv

Sett i lys av disse utfordringene ønsker Tønsberg Senterparti at det utarbeides en ny utredning om rehabilitering av dagen svømmehall.

Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Gratulerer så mye med dagen til alle sykepleiere og sykepleierstudenter!

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Tønsberg er en kommune i sterk vekst. Debatt om byutviklingen er sunt. Imidlertid oppstår det stadig mistanke om for tette koblinger mellom utbyggere og politikere. Dette kan vi ikke leve med. Vi trenger et lobbyregister, mener Senterpartiet.

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

I årene som kommer vil det være økende behov for bemannede omsorgsplasser i Tønsberg. Dette vil skje selv om det gjøres en rekke andre tiltak for å forebygge dette som for å nevne noen:

* Styrking av hjemmesykepleien. En svært stor andel av de eldre får all hjelp hjemme.

* Fullt trykk på implementering av nye verktøy/hjelpemidler.

* Forebygging og nye avlastningstilbud innen demens. (Siste nye er dagtilbud innen demens på Grøstad gård)

* Informasjonskampanjer, nye bygg og tiltak slik at mange eldre velger å bosette seg slik at alderdommen blir enklere i bofellesskap, enklere bolig osv.