Meny
Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Gratulerer så mye med dagen til alle sykepleiere og sykepleierstudenter!

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Tønsberg er en kommune i sterk vekst. Debatt om byutviklingen er sunt. Imidlertid oppstår det stadig mistanke om for tette koblinger mellom utbyggere og politikere. Dette kan vi ikke leve med. Vi trenger et lobbyregister, mener Senterpartiet.

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

I årene som kommer vil det være økende behov for bemannede omsorgsplasser i Tønsberg. Dette vil skje selv om det gjøres en rekke andre tiltak for å forebygge dette som for å nevne noen:

* Styrking av hjemmesykepleien. En svært stor andel av de eldre får all hjelp hjemme.

* Fullt trykk på implementering av nye verktøy/hjelpemidler.

* Forebygging og nye avlastningstilbud innen demens. (Siste nye er dagtilbud innen demens på Grøstad gård)

* Informasjonskampanjer, nye bygg og tiltak slik at mange eldre velger å bosette seg slik at alderdommen blir enklere i bofellesskap, enklere bolig osv.

Derfor vil vi utrede parallellbrualternativet

Derfor vil vi utrede parallellbrualternativet

Som en av hovedsakene gikk Tønsberg Senterparti til valg på å utrede ny parallell kanalbru som ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy, Tjøme og Husøy. Valgresultatet endte med et flertall i Tønsberg kommunestyre bestående av Ap, Krf, Mdg og Sp. I vår politiske samarbeidsplattform er utreding av parallell kanalbru et av hovedelementene.

En buss nær deg

En buss nær deg

Vi kommer ingen vei med at ulike partier diskuterer hvem som har skylda for hva som er gjort eller ikke. Nå må vi se framover. Vi vil ha en buss nær deg.

Hvor går Barkåker?

Hvor går Barkåker?

Dagens Barkåker er et vitalt og livskraftig lokalsamfunn. Vi har ikke bedt om noe fra kommunen. Nå står området under press fra ulike aktører. Hva skjer videre i denne delen av Tønsberg?

Datalagringssentral på Tveiten

Datalagringssentral på Tveiten

Tønsberg og Re Senterparti ønsker at norsk vannkraft skal benyttes slik at verdiskapningen styrker lokalt, norsk næringsliv.