Meny
skole-elev-lekser-2-IMG_0160
Anne Gran Bore, lærer, styremedlem i Tønsberg Senterparti

Tønsbergskolenes framtid

Sommeren er for alvor over, og det er i disse dager skolestart for Tønsbergskolene. Mange spente barn og unge skal tilbake til skolehverdagen; mange for første gang.

Skolen er hverdagen, arbeidsplassen, lekeplassen og den sosiale arenaen for barna våre og skal sørge for et trygt og godt fundament både faglig, sosialt og relasjonelt i deres utvikling.

Lærerens hovedoppgave er undervisning, men det kreves stadig mer for å følge opp elevene våre. I en og samme klasse kan læreren oppleve å måtte følge opp bl.a. ulike diagnoser, medisinering, tunge barnevernssaker, foreldrekonflikter, krevende atferd, språkutfordringer og elever som opplever angst, ensomhet og mobbing. I tillegg er det krav om tilpasset undervisning til alle, kartlegginger, dokumentasjoner, tett foreldrekontakt, samarbeid med ulike instanser og faglig fornying.

Rakner?

Mange er bekymret for skolens fremtid både i Tønsberg og på landsbasis. Og det er flere forhold som bekymrer. Først og fremst viser tallene for opptak til høyere utdanning at antall tilbud til grunnskolelærerutdanningen har sunket med 15–25 prosent på utdanningen for lærere både til barne- og ungdomsskoletrinnet. Når undersøkelser i tillegg viser at svært mange lærere slutter etter få år i skolen, er frykten for at lærerdekningen i skolen skal rakne helt reell.

I et intervju på radio for noen dager siden forklarte en av de mange som har sluttet etter kun to år i lærergjerningen at arbeidspresset ble altfor stort. De utallige oppgavene som kom i tillegg til undervisningsbiten, gjorde at hun ikke hadde noe fritid igjen og «mistet seg selv.» Som grunnskolelærer i over 30 år har jeg selv erfart dette presset.

Flere lærere

Selv om dagens skoler har dyktige assistenter, fagarbeidere og helsesykepleiere i laget rundt elevene, ønsker Tønsberg Senterparti å videreføre styrkingen av flere yrkesgrupper med ulik kompetanse i skolen. Dette gjelder bl.a. barnevernspedagoger, vernepleiere og miljøterapeuter. Mangfoldige elever trenger å møte voksne med ulik kompetanse som ser, veileder og støtter elevene i tett samarbeid med lærerne.

Tønsberg Senterparti vil også jobbe for at antall lærere i Tønsbergskolene økes. Trygge elever som blir ivaretatt ut fra deres behov, lærer best, og da vil også de ansatte i skolen trives enda bedre på jobb. Målet er at dette på sikt får flere lærere til å stå lenger i jobbene sine og få flere til å søke grunnskolelærerutdanning.