Meny
Øyvind Oppegård
Øyvind Oppegård, 4.-kandidat til kommunestyret for Tønsberg Sp

Vi trenger flere varme hender

Vi har vel alle sett NRKS to Brennpunkt-dokumentarer om sårbare eldre i vinter. Eldre som ikke får oppfølging. Dette gjør vondt å se. Alle skal kjenne trygghet for hjelp, når helsen svikter.

Det er grunnleggende at eldreomsorgen skal gi trygghet, bistand og omsorg. Den må organiseres slik at eldre får den hjelpen de trenger uavhengig av egen situasjon eller om de har ressurssterke pårørende. Alle skal behandles med utgangspunkt i egne forutsetninger. Eldreomsorgen må være behovsstyrt, og et kommunalt ansvar som finansieres over kommunale budsjetter. Oppgavene må løses i samarbeid med den enkelte, pårørende, frivillige og ideelle aktører.

I Tønsberg har vi hatt fokus på dette i en periode med trange budsjetter. Sparekniven har vært brukt i alle sektorer for å dekke underskuddet i den nye kommunen. Likevel har vi vært med på å finne rom for å investere rundt en halv milliard kroner i nye helse- og omsorgsplasser i nytt helsehus på Hogsnes. Det er for tiden landets mest moderne helsehus.

Samtidig planlegges bygging av enda et nytt sykehjem i Søndre Slagen. Sp har foreslått nytt kommunalt sykehjem på tomten til den gamle husmorskolen på Olsrød. Her eier kommunen tomten og bygging kan iverksettes uten forsinkelser knyttet til konkurranseutsetting. Omregulering av tomten gjøres i disse dager. Behovet er der.

Bemanning avgjør

Hva med innholdet i eldreomsorgen? Vi vil ha mer aktivitet og kvalitet i eldreomsorgen. Eldre må sikres et godt tilbud i både boliger, institusjoner og hjemmebasert omsorg. Vi tok kontakt med de ansatte og deres tillitsvalgte for å spørre hva de tenker. Svaret er at bemanning og rekruttering av nye ansatte er avgjørende for et godt tilbud til våre eldre.

Vi vil derfor jobbe i neste periode for å sikre grunnbemanningen av helsepersonell. Dette for å bedre tilbudet til brukerne. En slik satsing vil koste penger. Vi tror likevel at kommunen ikke kommer utenom å fokusere på mer enn nye bygninger. Innholdet i eldreomsorgen betyr like mye. Vi vil derfor gjøre det samme som vi har gjort med økt bemanning i barnehager i denne perioden, og satse på økt bemanning også i eldreomsorgen.

Her ønsker vi et prosjekt med gradvis opptrapping i samarbeid med de tillitsvalgte. Finansieringen må tas fra egne prioriteringer i kommunen. Samt økte overføringer til kommunene. Vi må sikre kvaliteten i eldreomsorgen.

Demensteam

Vi er særlig bekymret for hjemmeboende eldre med demens. Dette er en gruppe det kan være vanskelig å følge opp. Omfanget av mennesker med demens er stort, og mange lever med dette over lang tid. I Tønsberg har vi kun ett årsverk som jobber med oppfølging. Dette synes å være lite tilstrekkelig i en kommune med rundt 54.000 innbyggere. Vi ønsker derfor å innføre et oppsøkende demensteam etter modell fra København. Et slikt team kan støtte og følge opp mennesker som viser tegn til demens. Oppgaven vil være å sørge for kartlegging av hjelpebehov, og sikre at man tilbyr de tjenester som trengs.

Vi står foran en eldrebølge. Da må vi sørge for at ressursene går dit, hvor behovene er størst. I sentrum av eldreomsorgen står den eldre selv, de pårørende og kommunen. Sammen skal vi skape gode liv i lokalsamfunnet. Det krever prioritering.