Meny
steinar_solum_ordførerkandiat_tønsberg_sp_2019_foto_cathrine_bøhle

Vil ramme fremtidig satsing på idrett og kulturliv

Steinar Solum, Varaordfører og gruppeleder, Tønsberg Senterparti

Sett i lys av disse utfordringene ønsker Tønsberg Senterparti at det utarbeides en ny utredning om rehabilitering av dagen svømmehall.

Før sommeren fikk vi vite at kostnadene ved å bygge ny svømmehall i Tønsberg kommune beløper seg til svimlende 700 millioner kroner.

Prisstigning fram mot byggestart/ferdigstillelse er ikke medregnet. Det er derfor stor mulighet for at sluttsummen vil beløpe seg til 1.000 millioner kroner.

Redusert satsing

Samtidig vil årlige driftskostnadene øke fra 8,6 millioner til hele 40 millioner kroner. Det er beregnet en nedbetalingstid på 40 år.

Færder kommune er invitert til å delta i prosjektet, men har gjennom flere år vist stor beslutningsvegring når det gjelder et eventuelt samarbeid om ny svømmehall.

Tønsberg Senterparti er av den oppfatning at ny svømmehall ikke kan gjennomføres uten deltakelse av Færder kommune.

Kostnadsnivået og årlige driftsutgifter vil bety sterkt redusert satsing på annet idretts- og kulturliv i flere tiår – i hele kommunen.

Utfordringer

Sett i lys av disse utfordringene ønsker Tønsberg Senterparti at det utarbeides en ny utredning om rehabilitering av dagen svømmehall.

Denne utredingen kan gjøres parallelt med arbeidet med nytt svømmeanlegg dersom Færder kommune forplikter seg til samarbeidet.

Mulighetene til lovpålagt svømmeundervisning må samtidig utredes – eksempelvis ved leie av svømmehallen på Bakkenteigen.