Meny
Bli medlem

Vestland

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Vil elektrifisering av sokkelen hindra nye grøne arbeidsplasser i Vestland ?

Vil elektrifisering av sokkelen hindra nye grøne arbeidsplasser i Vestland ?

Fylkestinget i Vestland vedtok i dag følgande uttale om elektrifisering av sokkelen.

Gruppeleiar i Senterpartiet, Aleksander Øren Heen, løfta uttalen inn i fylkestinget. Uttalen vart samrøystes vedteken.

 

 

Fylkesordførar Jon Askeland si tale til fylkestinget

Fylkesordførar Jon Askeland si tale til fylkestinget

Fylkesordørar Jon Askeland starta, tradisjonen tru, tingsetet med si tale til fylkestinget.  

Krev dei mest utsette raspunkta sikra innan 10 år!

Krev dei mest utsette raspunkta sikra innan 10 år!

Fleire sentrale senterparti-politikarar på Vestlandet går no ut og krev rassikring høgare opp på den politiske agendaen. I eit felles forslag til programbehandlinga på landsmøtet i Senterpartiet krev dei at staten skal forplikte seg på å sikre alle dei punkt​a på vegane med høgast rasfaktor i løpet av ein 10 års periode.

Kampen mot utanforskap krev felles krafttak

Kampen mot utanforskap krev felles krafttak

Med eit arbeidsliv som stiller større krav til kompetanse, vert det vanskelegare for dei som manglar utdanning og/eller er utanfor arbeidslivet å kome seg inn på marknaden.

Godt nytt år til heile Vestlandet!

Godt nytt år til heile Vestlandet!

I si «nyttårstale» i BT den 1 januar teiknar statsminister Erna Solberg og partikollega Ove Trellevik eit godt bilde av kvalitetane vi har her på Vestlandet. Ingen er ueinige i deira skildringar av næringslivet, gründerånda og kunnskapsmiljøa, som saman med gode lokalsamfunn i alle delar av regionen gjev oss fantastiske føresetnader for vekst og positiv utvikling. Høgretoppane ønskjer Vestland godt nytt år. Men Vestlandet treng meir enn lykkeønskjer i fine festtalar. Vestlandet treng satsing.

Psykologteam og miljøkoordinatorar held fram  i Vestlandsskulen

Psykologteam og miljøkoordinatorar held fram i Vestlandsskulen

- Til sjuande og sist handlar det om å sjå elevane i kvardagen, og gje dei hjelpa dei treng, når dei treng det.

Samarbeidspartia justerer opplæringstilbodet

Samarbeidspartia justerer opplæringstilbodet

-    I den tida me no er inne i, er det viktigare enn nokon gong å ivareta gode opplæringstilbod for dei unge i Vestland, ikkje byggja dei ned. 

- Regjeringa må ta kulturlivet i Vestland på alvor

- Regjeringa må ta kulturlivet i Vestland på alvor

– Det er eit stort paradoks at fylkeskommunen no må sørga for lånegaranti på 50 millionar kroner til viktige kulturinstitusjonar, etter at Abid Raja tidlegare konkluderte med at fylket ikkje var i stand til å ta seg av kultursektoren.

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Saman med 13 andre ordførarar frå heile landet skal Hege Eide Vik og Gunn Åmdal Mongstad representera Senterpartiet sitt ordførarkorps i partiet sitt nye ordførarforum. 
 

- Sikrar Vestland sysselsetjing og nye investeringar

- Sikrar Vestland sysselsetjing og nye investeringar

-   Tiltakspakken for olje-, gass- og leverandørindustrien kan utløysa om lag 115 milliardar i nye investeringar i år og til neste år, og sikrar sysselsetjinga i landets største eksportfylke. Me rosar det breie fleirtalet som har sikra krisepakka til næringa i Vestland.  

Spinning