Meny
2022 Skredsikring på veg, Sogn og Fjordane, Vestland

Kraftig satsing på praktisk vegvedlikehald i Vestland fylkeskommune.

Samarbeidspartia (Ap, Sp, MDG, SV, KrF og Venstre) i Vestland fylkeskommune styrkar samferdslebudsjettet med ein halv milliard ekstra til praktisk vegvedlikehald.  Samarbeidspartia har fleirtal i fylkestinget og vil fremme dette i budsjett 2023 / økonomiplan 2023-2027.

Askeland får med seg eit breitt lag til valkampen 2023!

Askeland får med seg eit breitt lag til valkampen 2023!

Jon Askeland stakk som venta av med førsteplassen under fredagens nominasjonsmøte for Vestland Senterparti. 

Møtet fann stad i Sogndal og talde 138 delegatar. 

Jon Askeland vald til førstekandidat

Jon Askeland vald til førstekandidat

Eit samrøysta nominasjonsmøte i Vestland Senterparti valde i dag noverande fylkesordførar Jon Askeland til fylkesordførarkandidat for fire nye år. Nominasjonsmøtet fann stad på Quality Hotell i Sogndal, og talde 137 utsendingar. 

Listeframlegg - Fylkestingsliste for Vestland Senterparti 2023

Listeframlegg - Fylkestingsliste for Vestland Senterparti 2023

Nominasjonsnemnda i Vestland Senterparti har lagt fram følgande forslag til kandidatliste for fylkestingsvalget 2023 i Vestland fylke.

Eit mangfaldig og likeverdig skuletilbod i heile Vestland

Eit mangfaldig og likeverdig skuletilbod i heile Vestland

Torsdag 7. april handsama hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylke sak om justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2022/23. Det har vore stort engasjement og mange innspel knytt til saka.

2020 Oppdrettsanlegg for laks, Sogn og Fjordane

Ja til lokalt eigarskap i havbruksnæringa!

Fylkestinget i Vestland vedtok denne veka fråsegna "Ja til lokalt eigarskap i havbruksnæringa!"

To milliardar meir til rassikring av fylkesvegar

To milliardar meir til rassikring av fylkesvegar

Vestland Fylkesting vedtok i dag følgande uttale, fremja av Jenny Følling frå Senterpartiet. 

Arbeid ved dataskjerm

Vestland Fylkeskommune etablerer eigen Nettskule

Fylkestinget i Vestland vedtok i dag ei etablering av nettskulen i Vestland Fylkeskommune.

Nettskulen skal ha eigen rektor, og vert etablert som ei eiga eining frå 1.august 2022.

Meir veg for pengane!

Meir veg for pengane!

Fylkestinget i Vestland vedtok i dag  eit kunnskapsgrunnlag til Regional Transportplan 2022 – 2033 kalla «Meir veg for pengane».