Meny

Vestland

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Eit mangfaldig og likeverdig skuletilbod i heile Vestland

Eit mangfaldig og likeverdig skuletilbod i heile Vestland

Torsdag 7. april handsama hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylke sak om justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2022/23. Det har vore stort engasjement og mange innspel knytt til saka.

2020 Oppdrettsanlegg for laks, Sogn og Fjordane

Ja til lokalt eigarskap i havbruksnæringa!

Fylkestinget i Vestland vedtok denne veka fråsegna "Ja til lokalt eigarskap i havbruksnæringa!"

To milliardar meir til rassikring av fylkesvegar

To milliardar meir til rassikring av fylkesvegar

Vestland Fylkesting vedtok i dag følgande uttale, fremja av Jenny Følling frå Senterpartiet. 

Arbeid ved dataskjerm

Vestland Fylkeskommune etablerer eigen Nettskule

Fylkestinget i Vestland vedtok i dag ei etablering av nettskulen i Vestland Fylkeskommune.

Nettskulen skal ha eigen rektor, og vert etablert som ei eiga eining frå 1.august 2022.

Meir veg for pengane!

Meir veg for pengane!

Fylkestinget i Vestland vedtok i dag  eit kunnskapsgrunnlag til Regional Transportplan 2022 – 2033 kalla «Meir veg for pengane».

2020 Vestlandsnatur, Sogn og Fjordane

På veg mot fullført breibandutbygging

Vestland fylke har målet om full breibandutbygging i sikte, etter store løyvingar gjennom mange år.

Fylkeskommunen må bruka utestemma for bulyst og attraktivitet!

Fylkeskommunen må bruka utestemma for bulyst og attraktivitet!

Den nye digitale kvardagen gjev større mogelegheiter til å jobba kvar ein vil. Det vil også kunna bety at folk i større grad vil bu i byen og arbeida i distrikta, slik både Fylkesordføraren, fylkesrådmannen og redaktøren i Firda nyleg peika på. Det vil kunna føra til ei ytterlegare sentralisering.