Meny
Bli medlem

Vestland

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Godt nytt år til heile Vestlandet!

Godt nytt år til heile Vestlandet!

I si «nyttårstale» i BT den 1 januar teiknar statsminister Erna Solberg og partikollega Ove Trellevik eit godt bilde av kvalitetane vi har her på Vestlandet. Ingen er ueinige i deira skildringar av næringslivet, gründerånda og kunnskapsmiljøa, som saman med gode lokalsamfunn i alle delar av regionen gjev oss fantastiske føresetnader for vekst og positiv utvikling. Høgretoppane ønskjer Vestland godt nytt år. Men Vestlandet treng meir enn lykkeønskjer i fine festtalar. Vestlandet treng satsing.

Psykologteam og miljøkoordinatorar held fram  i Vestlandsskulen

Psykologteam og miljøkoordinatorar held fram i Vestlandsskulen

- Til sjuande og sist handlar det om å sjå elevane i kvardagen, og gje dei hjelpa dei treng, når dei treng det.

Samarbeidspartia justerer opplæringstilbodet

Samarbeidspartia justerer opplæringstilbodet

-    I den tida me no er inne i, er det viktigare enn nokon gong å ivareta gode opplæringstilbod for dei unge i Vestland, ikkje byggja dei ned. 

- Regjeringa må ta kulturlivet i Vestland på alvor

- Regjeringa må ta kulturlivet i Vestland på alvor

– Det er eit stort paradoks at fylkeskommunen no må sørga for lånegaranti på 50 millionar kroner til viktige kulturinstitusjonar, etter at Abid Raja tidlegare konkluderte med at fylket ikkje var i stand til å ta seg av kultursektoren.

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Saman med 13 andre ordførarar frå heile landet skal Hege Eide Vik og Gunn Åmdal Mongstad representera Senterpartiet sitt ordførarkorps i partiet sitt nye ordførarforum. 
 

- Sikrar Vestland sysselsetjing og nye investeringar

- Sikrar Vestland sysselsetjing og nye investeringar

-   Tiltakspakken for olje-, gass- og leverandørindustrien kan utløysa om lag 115 milliardar i nye investeringar i år og til neste år, og sikrar sysselsetjinga i landets største eksportfylke. Me rosar det breie fleirtalet som har sikra krisepakka til næringa i Vestland.  

Jon Askeland sin tale til fylkestinget

Jon Askeland sin tale til fylkestinget

- Me er eit sterkt fylke, me har ein stor økonomi, der me kvar dag får gjort mykje. Men me er i ein alvorleg situasjon.  Me må gå inn i relle kostnadskutt, og me må utsetja store investeringar. Det er oppdraget me har fått. Det er dette som vert syreprøven på oss som folkevalde i Vestland.

-	Ei rettferdig finansiering av skulane i Vestland

- Ei rettferdig finansiering av skulane i Vestland

Fylkestinget har gått inn for ein modell som vil sikra ei rettferdig fordeling av midlar til alle vidaregåande skular i Vestland. – Målet er eit likeverdig opplæringstilbod med høg kvalitet i heile Vestland, seier saksordførar for saka i fylkestinget Sigurd Reksnes (Sp).

165 millionar kroner til Bømlo Fiskerihavn

165 millionar kroner til Bømlo Fiskerihavn

- Vår viktigaste rolle er å vera samfunnsutviklarar. Det er dèt denne saka handlar om, seier fylkestingsrepresentant og fraksjonsleiar for næring i Vestland Sp, Sigrid Brattabø Handegard.

 Krev krisepakke til fylka

Krev krisepakke til fylka

Skal fylkeskommunane klara å oppretthalda tilboda i vidaregåande skular og kollektivtrafikk må Regjeringa levera med krisepakkar til det offentlege

Spinning