Meny
Kvifor stemme ved fylkesvalet?

Kvifor stemme ved fylkesvalet?

Ja, kvifor skal eg det? Er ikkje det berre byråkrati då? Er ikkje fylket det same som Fylkesmannen, eller no, Statsforvaltaren ? Dette er synspunkt ein litt for ofte møter, særleg i «gamle Hordaland»

Senterpartiet styrkjer yrkesfaga i Vestland

Senterpartiet styrkjer yrkesfaga i Vestland

Industri- og næringspartiet (INP) hevdar i valdebattar i NRK Vestland at Vestland fylkeskommune ikkje satsar på fagopplæring. Denne påstanden er feil, under Sp si leiing vert det satsa tungt på yrkesfag i Vestland.